Stillastående priser i mäklarnas prognoser

Om storstadsmäklarnas prognoser slår in, baserat på svaren i Mäklarbarometern, kan vi förvänta oss oförändrade priser på både villor och bostadsrätter under andra kvartalet. Utbudet av bostäder till salu bedöms öka under perioden, i synnerhet i Malmö. Prognosen visar även på oförändrad efterfrågan på både bostadsrätter och villor i Stockholm och Göteborg. I Malmö bedöms efterfrågan på villor stiga.

I SBAB:s Mäklarbarometer har fastighetsmäklare, verksamma i landets tre storstadsregioner, sedan 2005, fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna i barometern gör fyra kvartalsvisa prognoser per år och denna gång är det andra kvartalet 2022 som bedöms.

– Köpare som tror att priserna kommer att gå ned kan bli tveksamma i beslutet att köpa idag om de tror att det blir billigare i morgon. Det kan leda till att efterfrågan minskar. Och säljare, som tror på sjunkande priser på bostadsmarknaden, kan tidigarelägga sin försäljning vilket bidrar till att utbudet ökar. Stigande utbud och vikande efterfrågan kan ha en prisdämpande effekt. Sen är det ju så att säsongseffekten spelar in, många vill sälja på våren och försommaren, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.– Mäklarna tror på stillastående priser under andra kvartalet. Om och när en avmattning i pris sker på bostadsmarknaden kan det vara till fördel för förstagångsköpare. Andra är sannolikt inte lika glada över att se värdet på tillgångarna sjunka, avslutar Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Prognos: Prisutveckling andra kvartalet bostadsrätter


Ökar kraftigt

Ökar något

Oförändrad

Minskar något

Minskar kraftigt

Stockholm

2

9

59

28

1

Göteborg

2

22

53

18

5

Malmö

0

8

72

16

4

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

Prognos: Prisutveckling andra kvartalet villor/radhus


Ökar kraftigt

Ökar något

Oförändrad

Minskar något

Minskar kraftigt

Stockholm

5

21

48

25

0

Göteborg

7

33

54

6

0

Malmö

5

24

47

20

4

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

Prognos: Utbud och efterfrågan andra kvartalet bostadsrätter


Ökat utbud

Ökad efterfrågan

Oförändrat utbud

Oförändrad efterfrågan

Minskat utbud

Minskad efterfrågan

Stockholm

59

16

32

67

8

18

Göteborg

54

27

39

64

7

9

Malmö

70

12

24

74

7

14

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

Prognos: Utbud och efterfrågan andra kvartalet villor/radhus


Ökat utbud

Ökad efterfrågan

Oförändrat utbud

Oförändrad efterfrågan

Minskat utbud

Minskad efterfrågan

Stockholm

63

35

23

57

14

8

Göteborg

63

35

34

57

3

8

Malmö

75

61

23

13

2

13

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, SBAB. Tel: 0709-906814. E-post: claudia.wormann@sbab.se

Douglas Norström, Presschef, SBAB. Tel: 0730-27 19 65. E-post: douglas.norstrom@sbab.se