Färre villakunder valde att binda räntan i mars

50 procent av SBAB:s nya villakunder valde i mars att binda bolåneräntan. 40 procent av nya bostadsrättskunder gjorde samma val. För ett år sedan, i mars 2021, var andelen villakunder som valde att binda sitt bolån uppe på 55 procent. 39 procent av de nya bostadsrättskunderna valde, i mars 2021, att binda sitt bolån.

Nedan följer en sammanställning av hur SBAB:s nya kunder valde att göra med sina bolån under mars 2022, jämfört med februari 2022 och med mars för ett år sedan (2021).

Villalån


Mars 22

Februari 22

Mars 21

Allt bundet

50 %

55 %

55 %

Allt 3 mån

33 %

32 %

32 %

Mix

17 %

13 %

13 %

Källa: SBAB:s nya villakunder

Bostadsrättslån


Mars 22

Februari 22

Mars 21

Allt bundet

40 %

43 %

39 %

Allt 3 mån

46 %

42 %

46 %

Mix

14 %

15 %

15 %

Källa: SBAB:s nya bostadsrättskunder

  • - I ljuset av att de längre räntorna rört sig snabbast uppåt så är det kanske inte så konstigt att det i mars i år var färre villaägare som band sitt bolån jämfört med februari och jämfört med mars 2021. Det kan kännas både extra ovisst och en smula nervöst för den som ska fatta beslut om sin räntebindningstid. Mitt medskick till den som ska välja bindningstid är att räkna, räkna och räkna på den egna ekonomin. Då vet du hur dina förutsättningar att klara en räntehöjning ser ut. Förhoppningsvis underlättar det ditt beslut och kan leda till att du känner mindre oro. Att hålla koll på ränteprognoser och hur Riksbanken resonerar är också extra viktigt idag, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

För den som vill veta mer ränteläge och val av bindningstid, läs mer här.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB. Tel: 0709-906814. E-post: claudia.wormann@sbab.se

Douglas Norström, Presschef, SBAB. Tel: 0730-27 19 65. E-post: douglas.norstrom@sbab.se