Bostadspriserna fortsätter upp trots stigande räntor

Lägenhetspriserna fortsatte att stiga på bred front i mars. Den största uppgången noterades i Norra Sverige (2,4 procent) och den minsta uppgången i Mellersta Sverige (0,2 procent). Småhuspriserna gick åt olika håll i olika delar av landet, med den största uppgången i Norra Sverige (1,9 procent) och den största nedgången i Mellersta Sverige (-1,1 procent). Justerat för normala säsongsmönster var prisökningstakten för riket som helhet strax över 0,5 procent under mars, vilket är något under den långsiktiga trenden. Detta visar SBAB och Boolis prisindex HPI som baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under mars.

Starkast utveckling i Norra Sverige
Lägenhetspriserna steg i samtliga regioner i mars. Mest steg de i Norra Sverige (2,4 procent). Även i Storstockholm och Storgöteborg steg lägenhetspriserna i förhållandevis god takt (0,9 procent). I Mellersta Sverige ökade lägenhetspriserna svagt (0,2 procent).

Blandad utveckling för småhuspriserna
Småhuspriserna steg som mest i Norra Sverige (1,9 procent) och måttligt i Storstockholm, Stormalmö och Södra Sverige. Småhuspriserna föll dock något i Storgöteborg, och som mest i Mellersta Sverige (-1,1 procent).

Inga spår av krig eller stigande räntor på svensk bostadsmarknad

– Bostadspriserna rör sig tydligt uppåt även om utvecklingen sedan slutet av 2021 har saktat in och ligger strax under den långsiktiga trenden. Med tanke på en osäker omvärld med krig i Ukraina, rekordhöga energipriser och stigande räntor framstår bostadsmarknaden under årets första kvartal som robust mot yttre påverkan, säger Robert Boije, chefsekonom, på SBAB.

– Ser man till skillnaden mellan prisutvecklingen för lägenheter och hus skulle den kunna förklaras av att lägenheter under tidigare månader utvecklats svagare och att det nu sker en viss återhämtning. Det skulle också kunna vara så att en minskad smittspridning av coronaviruset och lättade restriktioner medfört att lägenheter relativt sett blivit mer efterfrågade, säger Robert Boije.

För utförligare statistik, se PDF under "Läs mer" här intill.

 
För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Tel: 0702-69 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Douglas Norström, Presschef, SBAB. Tel: 0730-27 19 65. E-post: douglas.norstrom@sbab.se