Press

Pressmeddelande | 2022-03-25

SCBC:s årsredovisning 2021 finns nu tillgänglig online

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (SCBC) har idag publicerat följande information på sin hemsida:

- Årsredovisning 2021
- Information om kapitaltäckning och riskhantering 2021 (Basregelverkets Pelare 3)
Samtliga publikationer finns tillgängliga via sbab.se/ir.


För mer information, vänligen kontakta:

Douglas Norström, Presschef, SBAB
Telefon: 0730 - 27 19 65
E-post: douglas.norstrom@sbab.se