Press

Pressmeddelande | 2022-03-25

SBAB:s årsredovisning 2021 publicerad

SBAB Bank AB (publ) (SBAB) har idag publicerat följande information på sin hemsida:

Årsredovisning 2021 (inklusive hållbarhetsredovisning)
- Information om kapitaltäckning och riskhantering 2020 (Basregelverkets Pelare 3)
- Green Bonds Impact Report 2020

Samtliga publikationer finns tillgängliga via sbab.se/ir.


För mer information, vänligen kontakta:

Douglas Norström, Presschef, SBAB
Telefon: 0730 - 27 19 65
E-post: douglas.norstrom@sbab.se