SBAB sänker listräntan för bolån med 1 års bindningstid

Från och med fredag 17 december sänker SBAB listräntan för bolån med bindningstid 1 år med 0,05 procentenheter. SBAB:s lägsta möjliga bolåneränta är efter förändringen 0,94 procent*.

SBAB har som ambition att agera transparent med listräntorna för bolån genom en följsamhet i förhållande till upplåningskostnaderna. Vår ambition är även att fortsätta ta marknadsandelar från storbankerna och ska därför också erbjuda mycket konkurrenskraftiga bolåneräntor. Som en anpassning till rådande prisbild på bolånemarknaden sänker SBAB listräntan för bolån med bindningstid 1 år.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Ny listränta (%)

3 månader

oförändrad

1,64

1 år

-0,05

1,49

2 år

oförändrad

1,64

3 år

oförändrad

1,74

4 år

oförändrad

1,89

5 år

oförändrad

1,99

7 år

oförändrad

2,24

10 år

oförändrad

2,44


SBAB har en transparent räntesättningsmodell för bolån gentemot kunden - som är enkel och tydlig. Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte på SBAB. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

Grönt bolån

Om bostaden är energieffektiv enligt Boverkets energiklassificering blir bolåneräntan ännu lägre genom ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.

* Gäller bolån med 1-års räntebindningstid, belåningsgrad om högst 70%, lägst 4,5 mnkr i bolån och bostad med energiklass A eller B (se om Grönt bolån ovan).

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, tfn: 0724-51 79 37, erik.bukowski@sbab.se