6 av 10 vill spara lika mycket nästa år

Hushållen i Sverige har i år sparat som aldrig förr. En ny undersökning gjord av SBAB tyder på att sparandet kommer att bli stort även nästa år. 60 procent av SBAB:s tillfrågade sparkunder satsar på samma nivå på sparandet 2022 som de hade i år. 23 procent tror att de kommer spara mer nästa år och 17 procent bedömer att de i stället kommer att spara mindre.

Rekordhögt sparande under tredje kvartalet

Pandemin har lett till en förändrad vardagsekonomi för många. För den som har behållit sitt arbete har ekonomin ofta förbättrats. Förändringar i beteende och vardagsliv påverkar utgifterna och kan leda till större möjligheter att spara. Minskade kostnader för resor, både i vardagen och på fritiden, är ett exempel på förändringar som kan påverka ekonomin positivt. Andra faktorer som påverkar är uteblivna uteluncher och lägre krav på dresscode vid hemarbete vilket leder till färre klädinköp.

Sparandet har varit högt under alla kvartal 2021 och under tredje kvartalet uppmättes det högsta finansiella sparandet sedan SCB började mäta 1996. Av de 125 miljarderna var 42 miljarder insatta på sparkonton.

Bland SBAB:s sparkunder svarar 6 av 10 att de kommer att spara lika mycket 2022 som de sparade 2021.

Hur tror du att du kommer att spara 2022?

Källa: SBAB:s kundpanel, 321 sparkunder.

Nytt år och nya tag

Många upplever att januari är en extra fattig månad efter kostsamma jul- och nyårshelger.

- Mentalt kan det kännas tungt att inleda ett nytt år när kontot är ovanligt tomt. Om årets första månad är skral kan du försöka sträva efter att få det bättre de resterande 11 månaderna. Det går också, med små justeringar, att möta 2022 med bättre ekonomiskt självförtroende och framför allt med bättre ekonomi, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB

En tidigare undersökning från SBAB konstaterade att 36 procent av unga personer (18 till 35 år) känner sig stressade av att ta del av råd och tips i media om hur viktigt det är att spara. Tipsen handlar ofta om att sprida riskerna mellan sparkonto, fonder och aktier samt sparande till pension och bostad till sina barn.

- Många gånger kan man läsa artiklar om personer som lyckats förbättra sin ekonomi. Någon har slutat handla vissa saker helt och under en lång tid. Andra har sålt mycket av det materiella. En annan person har flyttat in i en pytteliten bostad någonstans långt ute på landsbygden och vill bli självförsörjande på grönsaker. Dessa skildringar av människors livsval kan kännas väldigt främmande om man bara vill börja spara lite mer. Men det finns också små justeringar man kan göra i sin vardag. Små utgifter kan tillsammans bli stora och leda till att sparandet ökar, om det är vad man vill, säger Claudia Wörmann.

- Oavsett om man vill spara mer eller till något särskilt så är en bra början att skaffa sig full koll på sin privatekonomi. Att ha koll på sin privatekonomi ger en bra grund för att fatta kloka beslut. Privatekonomin är ju grunden till så mycket i livet och påverkar dina valmöjligheter, den bör du ha full koll på, säger Claudia Wörmann.

- Med ett helt kalenderår i ryggen kan du bättre sätta dig in i din privatekonomi. Varför inte kombinera att äta rester med att göra en privatekonomisk kartläggning under mellandagarna? Hur mycket kommer in, vad lägger du dina pengar på, och kan något justeras? Sen vet jag att även om man har full koll och alla goda intentioner finns att förbättra ekonomin så går det ibland ändå inte. Om du är i den situationen blir mitt råd att inte klandra dig för hårt. Försök då i stället att sträva efter att det kommer att gå bättre framöver, säger Claudia Wörmann.

Claudia Wörmanns spartips i vardagen

1. Skaffa dig full koll. Nu har du ett helt år att gå igenom. Vad lade du pengarna på? Kunde du spara som du ville? Du kan gå igenom alla transaktioner sorterat efter utgiftsposter via din bank. Det är ett helt år, och ja det tar tid. Men endast genom att få överblick kan du faktiskt förbättra något. Om du inte gör översynen vet du heller inte exakt vad pengarna gått till. Passa på om du är ledig ett par dagar och gör en hel översyn av din ekonomi. Tycker du att det är svårt kan du ta hjälp, antingen av en släkting eller vän som du har förtroende för. Eller sök tips på hur andra har gjort på nätet.

2. Hejda impulsen och bryt vanor. Du kanske inser att det finns fallgropar som du upprepade gånger ramlar i? Bra, då kan du ofta göra något åt det. Alla har väl någon gång stått och hållit hårt i den där varan som man faktiskt inte visste att man behövde innan besöket i den fysiska eller digitala butiken. Tänk en gång till. Behöver du den eller är du lockad av att den är nedsatt och handlar på impuls? Vänta och tänk över beslutet. Skriv en lista på vad som faktiskt fattas dig. Om det fattas strumpor är risken mindre att du handlar gummistövlar som är på extrapris. Mer drastiskt är att sätta ett köpstopp, med undantag för sådant som inte går att avvara som mat, under en period för att känna på hur det känns att inte shoppa. Vissa upplever att de känner sig mindre stressade när de kan gå förbi reor och scrolla förbi outlets på nätet.

3. Laga lagom. En liten vardagsåtgärd kan vara att försöka minska matsvinnet. Att laga mat efter årstid och i den mängd man behöver sänker kostnaderna.

4. Låna av andra. En del vill ha något nytt inför en fest eller högtid. Det kan bli ganska dyrt med nya kläder och skor. Låna av vänner eller sök upplägg på nätet. Eller återanvänd något du redan har.

5. Använd E- faktura! Många företag tar ut en avgift för att skicka ut pappersfaktura. Är det en faktura som kommer varje månad kan det bli en hel del pengar. Du slipper det genom att gå över till e- faktura.

6. Pausa kortet. Handen på hjärtat. Blev simningen inte av? Eller står gympakläderna allt längre in i garderoben? Pausa gym- och träningskort om det går.

7. Håll koll på abonnemangen. Har du abonnemang som kanske inte längre används? Eller har ni dubbletter inom familjen? Säg upp dem!

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, tfn: 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, tfn: 0724-51 79 37, erik.bukowski@sbab.se