Mäklarbarometern andra kvartalet: Fler villor ut på marknaden

8 av 10 fastighetsmäklare i Stockholm bedömer att utbudet av antalet villor till salu kommer att öka. Bedömningen delas av fastighetsmäklare i både Malmö och Göteborg. Samtidigt väntas priserna fortsätta uppåt under andra kvartalet 2021, framför allt på villamarknaden i Malmö.

I SBAB:s Mäklarbarometer har fastighetsmäklare verksamma i landets tre storstadsregioner sedan 2005 fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna i barometern gör fyra kvartalsvisa prognoser per år och denna gång är det andra kvartalet 2021 som bedöms.

Prognos för utbud och efterfrågan andra kvartalet 2021:

UTBUD och EFTERFRÅGAN på bostadsrätter


Ökat utbud

Oför. utbud

Minskat utbud


Ökad efterfrågan

Oför. efterfrågan

Minskad efterfrågan

Stor-Stockholm

62

35

3


44

50

6

Stor-Göteborg

58

41

1


39

55

6

Stor-Malmö

48

37

15


42

56

3

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

UTBUD och EFTERFRÅGAN på radhus och villor


Ökat utbud

Oför. utbud

Minskat utbud


Ökad efterfrågan

Oför. efterfrågan

Minskad efterfrågan

Stor-Stockholm

79

20

1


45

46

9

Stor-Göteborg

70

22

8


52

44

3

Stor-Malmö

75

24

1


77

23

0

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

- Vi närmar oss den period på året då aktiviteten på villamarknaden normalt sett ökar.
Mellan april och juni blir vanligtvis fler bostäder till salu, framför allt småhus. Marknaden har präglats av stark efterfrågan på större bostäder och ett relativt litet utbud. Därför är det välkommet att fler bostäder kommer ut på marknaden. Man kan anta att en del säljer nu för att de inspirerats av eventuella tidigare rekordförsäljningar i grannskapet. Men mycket hänger också ihop med säsong. Många vill både sälja och köpa ett hus när det går att se och visa utemiljön utan snö, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Så här bedömer fastighetsmäklarna prisutvecklingen andra kvartalet 2021


Ökar kraftigt

Ökar något

Oförändrat

Minskar något

Minskar kraftigt

Stockholm Bostadsrätt

6

34

49

10

1

Stockholm Småhus

19

33

40

7

1

Göteborg Bostadsrätt

0

31

61

8

0

Göteborg Småhus

3

60

29

9

0

Malmö Bostadsrätt

1

59

39

0

0

Malmö Småhus

32

55

13

0

0

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

Mäklarna spår överlag att priserna på småhus ökar mer än på bostadsrätter under det andra kvartalet och speciellt stark utveckling bedöms för småhus i Malmö.

- Utbudet bedöms öka och priserna stiga, framför allt på småhus. Under pandemin har vi sett en förändrad inställning till bostaden, där allt fler värdesätter större yta och hemmakontor. Detta kan vara en möjlig förklaring till nuläget på marknaden, med mycket stark efterfrågan och kraftigt stigande priser på större bostäder. Det ska bli intressant att se om detta är en förändring som kommer att bestå även efter pandemin, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer
SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 22 mars till 7 april 2021.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se
Erik Bukowski, Presschef SBAB telefon: 0724-51 79 37, erik.bukowski@sbab.se