Press

Pressmeddelande | 2021-03-31

Kallelse till årsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)

Årsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) äger rum tisdagen den 28 april 2021 kl. 8.30 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna.

Kallelsen till årsstämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2021 och på SBAB:s webbplats, www.sbab.se. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter den 31 mars 2021.

Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sbab.se.

Kallelsen till årsstämman bifogas detta utskick.


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.bukowski@sbab.se