Press

Pressmeddelande | 2021-03-26

SCBC:s årsredovisning 2020 finns nu tillgänglig online

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (SCBC) har idag publicerat följande information på sin hemsida:

- Årsredovisning 2020
- Information om kapitaltäckning och riskhantering 2020 (Basregelverkets Pelare 3)
Samtliga publikationer finns tillgängliga via sbab.se/ir.


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.bukowski@sbab.se