Press

Pressmeddelande | 2021-03-26

SBAB:s årsredovisning 2020 publicerad

SBAB Bank AB (publ) (SBAB) har idag publicerat följande information på sin hemsida:

Årsredovisning 2020 (inklusive hållbarhetsredovisning)
- Information om kapitaltäckning och riskhantering 2020 (Basregelverkets Pelare 3)
- Green Bonds Impact Report 2020

Samtliga publikationer finns tillgängliga via sbab.se/ir.


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.bukowski@sbab.se