Färre villaägare valde kort räntebindningstid för bolån

I januari 2021 valde 69 procent av SBAB:s nya bostadsrättskunder delvis rörlig ränta på sina bolån. Motsvarande siffra bland nya villakunder var 50 procent. Den vanligaste kombinationen av räntebindningstider var en lånedel på tre månader och en del på tre år.

Skillnad i bindningstider mellan villa- och bostadsrättsägare
53 procent av de nya bostadsrättskunderna valde tre månaders räntebindningstid på hela bolånet. Motsvarande andel för villaköpare var 35 procent.

Val av räntebindningstid på bolån nya kunder i januari


Andel av alla Bostadsrättskunder hos SBAB

Andel av alla Villakunder hos SBAB

Tre månaders bindningstid på hela bolånet

53%

35%

Tre månaders bindningstid och en del med längre bindningstid

14%

11%

Tre olika delar tremånaders och två med olika långa bindningstider

2%

4%

Allt bundet i 1 år

4%

3%

Allt bundet i 2 år

4%

2%

Allt bundet på 3 år

13%

27%

Allt bundet på 4 år

1%

2%

Allt bundet på fem år eller längre

3%

5%

Källa: SBAB, Nya bolånekunder i januari. Endast de vanligast förekommande bindningstiderna redovisas och resultatet summerar därför inte till 100 procent.

- Bolåneräntorna för räntebindningstider på två, tre och fyra år är väldigt låga. Det påverkar förstås valet som människor gör. Villaägarna är mer benägna än bostadsrättsägarna att välja längre räntebindnings vilket sannolikt har att göra med att man också bor längre i en villa än i en bostadsrätt, säger Claudia Wörmann, boendeekonom SBAB.

- Förhållandevis få bolånetagare valde att dela upp bolånet på flera räntebindningstider. Med en enda räntebindningstid ökar risken för en större räntejustering när tiden väl löper ut. Det är viktigt att tänka på hur länge man planerar att o i sin bostad och att räkna på hur man klarar en eventuell ränteökning innan man väljer räntebindningstid på sitt bolån, säger Claudia Wörmann.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, 072-451 79 37, erik.bukowski@sbab.se