Press

Pressmeddelande | 2021-02-11

AB Sveriges Säkerställda Obligationers bokslutskommuniké 2020

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) bokslutskommuniké 2019 har publicerats på www.sbab.se/ir.

Januari–december 2020 (januari–december 2019)

• Rörelseresultatet uppgick till 1 797 mnkr (1 713)
• Räntenettot uppgick till 3 154 mnkr (2 835)
• Kostnaderna uppgick till 1 190 mnkr (1 055)
• Kreditförlusterna (netto) uppgick till 21 mnkr (12)
• Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 16,3 procent (17,0)
• Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från Moody’s
• Stor marknadsturbulens och ökad osäkerhet kring den samhällsekonomiska utvecklingen till följd av coronaviruset (Covid-19)


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.bukowski@sbab.se