Mäklarbarometern första kvartalet: Rekordstart spås för villamarknaden

Fastighetsmäklarna verksamma i landets tre storstadsregioner bedömer att efterfrågan på framför allt villor och radhus ökar kraftigt första kvartalet 2021. I Stockholm bedömer så många som 8 av 10 fastighetsmäklare att efterfrågan på villor och radhus kommer att öka.

I SBAB:s Mäklarbarometer har fastighetsmäklare verksamma i landets tre storstadsregioner sedan 2005 fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna i barometern gör fyra kvartalsvisa prognoser per år och denna gång är det första kvartalet i år som bedöms.

Prognos för utbud och efterfrågan första kvartalet 2021:

Bostadsrätter


Ökat utbud

Ökad efterfrågan

Oför. utbud

Oför. efterfrågan

Minskat utbud

Minskad efterfrågan

Stor-Stockholm

45

41

45

57

10

2

Stor-Göteborg

59

33

36

64

5

3

Stor-Malmö

60

56

36

44

4

1


Radhus och villor


Ökat utbud

Ökad efterfrågan

Oför. utbud

Oför. efterfrågan

Minskat utbud

Minskad efterfrågan

Stor-Stockholm

39

81

37

18

24

1

Stor-Göteborg

57

62

37

38

6

0

Stor-Malmö

60

64

34

36

6

0

Våren går normalt sett hand i hand med att bostadsmarknaden varvar upp igen, då fler börjar intressera sig för att byta bostad efter en lägre aktivitet under vintern. Efterfrågan på framför allt villor och radhus bedöms av mäklarna bli rekordstark under årets första kvartal. Pandemin har också lett till att fler efterfrågar större bostadsyta och möjligen lockar även den mer privata sfären som en egen tomt innebär. Det kan vara några förklaringar till det stora intresset för radhus och villor som landets fastighetsmäklare nu vittnar om.

- Om fastighetsmäklarnas prognos slår in kommer första kvartalet i år präglas av en större efterfrågan på villor och radhus än för bostadsrätter. Om den trenden håller sig kommer det att krävas ett kraftigt tillskott av småhus på marknaden för att mätta efterfrågan, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Så här bedömer fastighetsmäklarna prisutvecklingen första kvartalet 2021


Ökar kraftigt

Ökar något

Oförändrat

Minskar något

Minskar kraftigt

Stockholm Bostadsrätt

3

43

52

2

0

Stockholm Småhus

24

57

18

1

0

Göteborg Bostadsrätt

2

46

44

8

0

Göteborg Småhus

6

60

27

8

0

Malmö Bostadsrätt

6

58

32

4

0

Malmö Småhus

24

54

22

0

0

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent.

Mäklarna spår överlag att priserna på småhus ökar mer än på bostadsrätter under det första kvartalet.

- Jag delar mäklarnas bedömning. Ett lågt utbud på marknaden i kölvattnet av pandemin tillsammans med ett decennium med fallande nyproduktion av småhus leder till stigande priser på småhus. Men även låga räntor och kanske en i grunden förändrad inställning till bostaden kan vara det som ligger bakom, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer
SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 11 till 25 januari 2021.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, 072-451 79 37, erik.bukowski@sbab.se