Färre valde kort bindningstid i december

I december valde 6 av 10 nya bolånetagare hos SBAB att binda sitt bolån på tre månader, vilket är en minskning sedan november, då andelen var 66 procent. Andelen som valde treårig bindningstid ökade med hela 6 procentenheter. Att fler väljer att binda på tre år kan delvis kopplas till SBAB:s räntesänkning i oktober förra året.

Övriga val av bindningstider i december jämfört med november

December

November

Tre månader

60 %

66 %

1 år

5 %

5 %

2 år

4 %

4 %

3 år

26 %

20 %

4 år

0,4 %

0,5 %

5 år

4 %

5 %

7 – 10 år

0 %

0 %

Avser nya bolånekunder hos SBAB

I december valde 6 av 10 nya bolånetagare hos SBAB att binda sitt bolån på tre månader, vilket är en minskning med 6 procentenheter sedan november. Samtidigt ökade andelen som valde tre års bindningstid från 20 till 26 procent. Andelen som band på tre år skiljde sig dock mycket mellan villa- och bostadsrättsinnehavare: 34 procent för de med villa och 19 procent för de med bostadsrätt.

- Förutom att det just nu är låg ränta på lån med 3 års bindningstid, så påverkas sannolikt valet av individuella faktorer som exempelvis hur länge man tror att man ska bo i sin bostad. Vi bor betydligt längre i våra villor än bostadsrätter vilket kan ses som en förklaring till att fler villaköpare väljer längre bindningstid. Det ska bli intressant att se om och hur SBAB:s räntesänkning på bolån med bindningstid på 2-, 4- och 5 år, som genomfördes i januari, påverkar valen av bindningstid framöver, säger Claudia Wörmann.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid

2018

2019

2020

Okt

Nov

Dec

3 månader

75

70

74

76

66

60

1–4 år

23

28

19

19

29

36

5–10 år

1

4

7

5

5

4

Totalt

100

100

100

100

100

100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, 072-451 79 37, erik.bukowski@sbab.se