Press

Pressmeddelande | 2020-10-22

SBAB sänker bolåneräntorna för alla bindningstider

Från och med torsdag 22 oktober sänker SBAB listräntorna för alla bindningstider med mellan 0,05 och 0,25 procentenheter. Förändringen innebär att samtliga av SBAB:s listräntor nu ligger under 2 procent och att den lägsta bolåneräntan blir under 1 procent.

Under hösten har både de korta och långa marknadsräntorna fortsatt att sjunka. SBAB:s upplåningskostnader har därför minskat vilket har medfört ökade bolånemarginaler. SBAB har som ambition att agera transparent i räntesättningen med en följsamhet mellan bolåneräntorna och upplåningskostnaderna. Samtidigt har konkurrensen tilltagit på bolånemarknaden. SBAB:s ambition är att fortsätta ta marknadsandelar från storbankerna och ska därför alltid erbjuda mycket konkurrenskraftiga bolåneräntor. På grund av lägre upplåningskostnader och av konkurrensskäl sänker SBAB bolåneräntorna.

- Våra bolåneräntor är efter denna sänkning extremt konkurrenskraftiga. Vår lägsta bolåneränta blir efter denna sänkning 0,94%*. Tillsammans med våra bostadstjänster på Booli hjälper vi våra kunder genom hela boenderesan, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån. Listräntorna gäller även för bolån förmedlade via SBAB:s samarbetspartner Sparbanken Syd. Såsom tidigare informerats är detta samarbete under avveckling.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Listränta (%)

3 månader

-0,05

1,69

1 år

-0,15

1,59

2 år

-0,15

1,54

3 år

-0,15

1,49

4 år

-0,10

1,59

5 år

-0,10

1,59

7 år

-0,15

1,79

10 år

-0,25

1,99

SBAB:s modell för räntesättning är enkel och transparent. Kundens bolåneränta ligger alltid nära listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden slipper att förhandla om bolåneräntan och SBAB ställer inga krav på andra bankengagemang. Du kan enkelt räkna ut vilken ränta du erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

Om bostaden är energieffektiv blir bolåneräntan ännu lägre genom ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.

* Gäller bolån med 3-års bindningstid, belåningsgrad om högst 70%, lägst 4,5 mnkr och med energiklass A eller B.


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se