Press

Pressmeddelande | 2020-10-15

Majoriteten av de som jobbat hemma under coronapandemin trivs med det och vill fortsätta

Coronapandemin har kastat om tillvaron i grunden för många, inte minst när det gäller tiden vi tillbringar i hemmet. I en ny undersökning från SBAB uppger nästan hälften, 46 procent, av de som har ett jobb att de arbetat hemma som en konsekvens av pandemin. Majoriteten av de som jobbat hemma trivs med det och vill fortsätta arbeta hemifrån även i framtiden. SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann och hjärnforskaren Katarina Gospic kommenterar resultaten.

När SBAB nyligen frågade svenska folket om hur deras vardag förändrats under coronapandemin framgick det tydligt att hemmajobbandet blivit vanligare. I undersökningen svarar nästan hälften (46 procent) av de som har ett jobb att de arbetat hemma som en konsekvens av pandemin – en ny verklighet som många även uppskattar: sex av tio har trivts med att jobba hemma, och lika många vill kunna fortsätta göra det även i framtiden. Vidare visar undersökningen att nästan hälften (46 procent) anser att deras privatliv har förbättrats av att arbeta hemma.

Svenskarna om hemmajobbande under coronapandemin*

Har trivts med att arbeta hemma

60 procent

Vill kunna fortsätta arbeta hemma även i framtiden

62 procent

Anser att deras privatliv har förbättrats av att arbeta hemma

46 procent

* De som svarat att de har ett jobb samt arbetat hemma som en konsekvens av coronapandemin

- Omställningen till att arbeta mer hemifrån verkar ha gått smidigt för många. Jag hade nog trott att fler skulle ha negativa upplevelser. Inte bara synen på hemmet utan också privatlivet har påverkats i positiv riktning. Vissa omständigheter som inte täcks av vår undersökning kan möjligen också bidra till det ökade välbefinnandet. Jag tänker speciellt på de som slipper pendla. Det upplevs som positivt och tid frigörs som annars läggs på rese- och kötid. Det gäller för alla men kanske i synnerhet för barnfamiljer som har hämtning och lämning att anpassa sig till, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Dubbelt så många söker efter nytt boende med hemmakontor

Att allt fler förbereder sig inför en framtid med mer arbete hemifrån visar sig också i beteendet när man söker efter bostadsannonser. SBAB har med hjälp av bostadssajten Booli gått igenom alla sökningar efter bostadsannonser som innehåller termen ”kontor” sedan januari 2019. Under perioden januari-september 2020 har andelen fördubblats.

Ny grön våg i kölvattnet av Corona?

Vilka bestående förändringar som följer av den nuvarande situationen är svårt att sia om på förhand. SBAB:s undersökning visar dock att en förändring i boendepreferenser kan vara på gång. På frågan om hur coronakrisen påverkat ens sätt att se på sitt hem svarar drygt fyra av tio (41 procent) att de vill bo på landet, och drygt en av fyra (26 procent) att de vill flytta till en mindre stad.

- Om jag får gissa på en förändring som skulle kunna vara bestående så är det den gröna vågen. Det finns en kraft i att fler som arbetat hemifrån insett att det fungerar bra och kan tänka sig att fortsätta göra det. Många gånger är bristen på arbete en hämsko för den som vill flytta ut på landet. Nuvarande framtvingade beteende kan faktiskt leda till att attraktionskartan på bostadsmarknaden ritas om. Utan behov av den fysiska arbetsplatsen varje dag öppnas nya möjligheter till var man kan bo. En bidragande faktor kan vara att stora flöden av människor kan upplevas som ett hot mot hälsan. På landet är det lättare med social distansering. Kanske är det denna pandemi som sätter fart på den gröna vågen på riktigt, säger Claudia Wörmann.

Bygemenskap och relationer blir viktigare

SBAB bad hjärnforskaren Katarina Gospic kommentera resultaten i undersökningen och även hon menar att coronakrisen kommer att få stora och långsiktiga konsekvenser för var vi väljer att bosätta oss och sättet att umgås.

- Jag tror vi kommer se en framväxt av mindre lokala samhällen utanför städerna, ett slags bygemenskap där vi umgås mer lokalt och i mindre konstellationer. Tittar man på det utifrån ett evolutionärt perspektiv är det inte så konstigt – bylivet erbjuder många av de kvaliteter vi som människor behöver, så som lugn, närhet till natur och några få men starka mänskliga relationer. Att ha nära vänner blir viktigare än att ha fem tusen Facebook-kontakter, säger Katarina Gospic.Om undersökningen

SBAB:s Komma hem-rapport, där svenskarna får svara på hur de ser på sitt boende och sin boendeekonomi, genomförs årligen. Vissa frågor i rapporten ställs varje år för att det ska vara möjligt att följa utvecklingen, medan andra frågor varierar. I år har exempelvis flera frågor ställts kring coronapandemin, i syfte att utröna om den har påverkat svenskarnas sätt att se på sitt boende och bostadsmarknaden i stort. Under hösten kommer resultatet från rapporten publiceras i en serie artiklar på sbab.se.

Undersökningen genomfördes av strategi- och analysföretaget United Minds på uppdrag av SBAB, i syfte att kartlägga svenska befolkningens syn på boenderelaterade frågor. Svaren samlades in i en digital enkät med hjälp av webbpaneler under perioden 5–10 augusti 2020. Deltagarna bestod av ett representativt urval med avseende på kön, ålder och geografi. Totalt genomfördes 1017 intervjuer.

Ta del av undersökningen här


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se