Press

Pressmeddelande | 2020-10-14

Mäklare spår förändrade bostadsideal - trenden tydligast i Stockholm

Fastighetsmäklare i Stockholm, Malmö och Göteborg har fått besvara frågan om de tror på förändrade bostadsideal i det längre perspektivet kopplat till Covid-19. Resultatet visar att många väntar sig en stundande förändring. Fastighetsmäklare i Stockholm ser det allra tydligast: 4 av 10 tror att idealet blir en bostad längre ut från stadskärnan.

Så här ställdes frågan:
Tror du på förändrade bostadsideal (pga. Covid-19) i ett längre perspektiv?


Stockholm

Göteborg

Malmö

Fler söker sig längre ut från stadskärnan

42 %

28%

16%

Stora tomter mer attraktiva

27%

11%

13%

Mer ensligt belägna bostäder mer attraktiva

20%

7%

0%

Nej ingen skillnad

28%

41%

36%

Annat

37%

27%

51%

Källa: SBAB:s Mäklarbarometer fjärde kvartalet

Ut från stan

Under coronapandemin har många försökt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att undvika folksamlingar. I de centrala delarna av storstäderna samlas i normala fall många människor, vilket kan vara en bidragande orsak till att fler spås vilja lämna stadskärnorna. En annan orsak kan vara att fler förväntas jobba hemifrån vilket kräver större utrymme.

- Jag kan tänka mig att många upplever att de bor för litet efter en lång period där vi vistats mer tid i våra hem pga. Covid-19. För att ha råd att bo större kommer förmodligen många söka sig längre ut från stadskärnan där priserna per kvadratmeter boyta är lägre, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Stor tomt

En stor tomt innebär större möjligheter att hålla social distans och troligen har också intresset för utemiljön ökat till följd av coronapandemin.

- Många spenderade sin semester på hemmaplan och insåg kanske att det var ett helt okej alternativ till utlandssemestern. Med ett ökat intresse för att semestra på hemmaplan följer troligen nya önskemål som en större uteplats, någonstans att grilla och kanske tillgång till pool. Det gör nog att den större tomten blir mer attraktiv, säger Claudia Wörmann.

Kategorin annat

I kategorin annat som kan komma att förändras har SBAB sammanställt fastighetsmäklarnas öppna svar enligt följande:

”Ökat tryck på större bostäder. Uteplats, trädgård eller stor balkong blir viktigare. Ökad efterfrågan på ett extra rum. Omständigheterna, att resa mindre, att vara hemma mer har bidragit till att fler vill ”satsa” på sin bostad, fler renoverar, fler vill bo större. Högre betalningsvilja för sin egen boendekostnad, för att man helt enkelt vistas i sin bostad mer.”

- Jag tror att mäklarnas prognos för framtiden grundar sig i något de redan sett förändras och som bedöms förstärkas framöver. Det ska bli intressant att se om fastighetsmäklarnas bedömning av framtiden slår in. Om den gör det så kommer fler att söka sig ut från stadskärnan och efterfråga större tomter i mer perifera lägen. Men det finns samtidigt omständigheter som begränsar en sådan utveckling. Det finns ett begränsat antal stora tomter runt våra storstäder och utbudet av småhus är litet. Produktionen av småhus har också varit låg relativt andra boendeformer under lång tid, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer
SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten genomfördes under perioden 14 till 28 september. Mäklarbarometern inklusive prognos publiceras inom kort.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se