Press

Pressmeddelande | 2020-09-02

Fortsatt stigande bopriser i augusti - på all-time-high

Bostadspriserna fortsatte att stiga i augusti på både lägenheter och villor i samtliga regioner i Sverige med undantag för lägenhetspriserna i Storgöteborg som stod stilla. Detta innebär att bopriserna nu har stigit brett ända sedan årsskiftet trots coronakrisen. Villapriserna har stigit som mest och i Norra Sverige med hela 23,8 procent under året. Med undantag för Storstockholm och Storgöteborg är bopriserna därmed på all-time-high.

SBAB Booli prisindex som bygger på priserna på de bostäder som såldes under augusti visar att bostadspriserna fortsatte att stiga på bred front i Sverige med undantag för lägenhetspriserna i Storgöteborg som stod stilla. Lägenhetspriserna steg som mest i Storstockholm (2,5 %) och villapriserna som mest i Norra Sverige (7,1 %).

- Jag kan bara fortsätta att konstatera att trots ett av historiens mörkaste år för svensk ekonomi till följd av coronakrisen fortsätter bopriserna att stå pall. Bortsett från lägenhetspriserna i Storstockholm och Storgöteborg som båda drabbats av omfattande smittspridning så är bopriserna nu i samtliga regioner på all-time-high, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Vi gjorde redan i inledningen av coronakrisen bedömningen att vi inte skulle få se några stora boprisfall i år så länge inte arbetslösheten skenade och så länge boräntorna skulle förbli låga. Men prisökningen är anmärkningsvärt hög i vissa områden – särskilt i Norra Sverige där villapriserna har ökat med 23,8 procent. Visserligen har norra Sverige haft ett lägre antal smittade per invånare jämfört med de flesta andra regioner, men det kan knappast förklara den stora prisuppgången på villor där. Resultatet verkar drivas av en väldigt kraftig uppgång i kvadratmeterpriserna, särskilt under de senaste två månaderna. Vi ser också att utbudet på villor har varit mycket lågt i norra Sverige under sommaren. Det återstår att se om den här uppgången består under resten av året, säger Robert Boije.

- Samtidigt som det förstås är bra att bostadsmarknaden så här långt inte drabbats så hårt av coronakrisen - eftersom det då hade bidragit till att fördjupa krisen för svensk ekonomi – så manar boprisutvecklingen i vissa områden till eftertanke. Det finns fortfarande en osäkerhet kring fortsättningen av coronakrisen och hur den kan komma att påverka svensk ekonomi och arbetslöshet framöver. Det är viktigt att tänka på när man ger sig ut i en budgivning, säger Robert Boije.

SBAB Booli Housing Price Index (HPI)

Anm: HPI uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen på bostadsmarknaden den senaste kalendermånaden, de tre senaste kalendermånaderna, de 12 senaste månaderna, sedan årsskiftet och sedan den senaste toppnoteringen. HPI beräknas som ett index med en hedonisk prismodell som förutom prisnoteringar använder information om bl.a. bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift och geografisk placering, samt avgift till bostadsrättsföreningen. På så sätt tar indexet hänsyn till (kontrollerar för) att de bostäder som sålts vid olika tidpunkter kan skilja sig åt. För geografisk information används kommun- och stadsdelstillhörighet. Prisindexet går tillbaka till 2013. Indexet är uppdelat för lägenheter och villor och beräknas för 6 geografiskt skilda områden. Indexet finns tillgängligt i Boolis analysverktyg Booli Pro.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se