Press

Pressmeddelande | 2020-08-15

Debattartikel: Så kan vi få en bättre fungerade privatbostadsmarknad

Nuvarande utformning av amorteringskravet och flera skatter kopplade till bostäder bidrar till inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. En annan utformning av dem inom ramen för en helt statsfinansiellt neutral reform kan bidra till en betydligt mer effektiv bostadsmarknad, skriver Robert Boije, chefsekonom SBAB, i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag.

Med långa köer till hyresrätter i många kommuner är en väl fungerande privatbostadsmarknad central för att kunna få arbetskraft dit jobben finns och för den ekonomiska tillväxten. Det finns dock ett antal bromsklossar på bostadsmarknaden som är kopplade till utformningen av amorteringskravet och skattesystemet.

- Amorteringskravet har ett vällovligt syfte. Det har införts för att höga bostadsskulder ansetts utgöra en riskfaktor i svensk ekonomi. Som jag med flera tidigare argumenterat för ger dock forskningen inte något stöd för motivet till det svenska amorteringskravet. Det har dessutom ett antal negativa bieffekter, säger Robert Boije, chefsekonom SBAB.

- Förutom amorteringskravet bidrar även flera skatteregler till ett ineffektivt utnyttjande av den befintliga bostadstocken, ökad skuldsättning och till att många bor onödigt stort, säger Robert Boije.

- Det bör rimligen gå att hitta vägar framåt som väsentligt minskar den ineffektivitet nuvarande amorteringskrav och skattesystem ger upphov till men som ändå bidrar till att uppnå de andra politiska mål som finns med skatterna och regelverken. Några av de lösningar som jag föreslår i debattartikeln är att göra om amorteringskravet, ta bort taket för uppskov vid bostadsförsäljningar samt att slopa stämpelskatten, säger Robert Boije.

Läs hela debattartikeln här


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se