Press

Pressmeddelande | 2020-08-06

Åtta av tio valde tre månaders bindningstid i juli

80 procent av SBAB:s nya bolånekunder valde kortast möjlig bindningstid på sina bolån under juli. Det är en ökning sedan juni då 78 procent valde tre månaders bindningstid. Jämfört med genomsnittet för hela förra året är det en ökning med hela 10 procentenheter.

Majoriteten av alla nya bolånetagare väljer fortfarande kortast möjlig bindningstid

Åttio procent av SBAB:s nya bolånekunder valde kortast möjlig bindningstid på sina bolån under juli. Det är en ökning sedan i juni då 78 procent valde tre månaders bindningstid.

Övriga bindningstider i juli

I juli (juni inom parentes) valde 4(4) procent ettårig bindningstid och 4 (5) procent tvåårig bindningstid. 4 (4) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid. I juli valde 7 (8) procent av SBAB:s nya bolånetagare att binda bolånet på fem år.

- Det är fortfarande vanligast att välja kortast möjlig bindningstid. Under juli var det 80 procent av SBAB:s nya låntagare som gjorde det. Sommarmånaderna utgör uppenbart inget undantag. Jämfört med genomsnittet för hela förra året visar julisiffran en ökning med hela 10 procentenheter, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

- Möjligen är det så att de som köper bostad för första gången eller som byter bostad i stor utsträckning av bekvämlighetsskäl väljer kortast möjliga bindningstid i ett läge då det är så många andra beslut som ska fattas och att man därför väljer att avvakta med beslutet om att binda på längre tid. Det skulle vara intressant att se hur många som väljer ett annat upplägg efter en tid och om man då väljer att binda hela eller delar av lånet. Det är något jag ska undersöka vidare, säger Claudia Wörmann.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid

2017

2018

2019

Maj

Juni

Juli

3 månader

66

75

70

78

78

80

1–4 år

33

23

28

15

14

13

5–10 år

1

1

4

8

8

7

Totalt

100

100

100

100

100

100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se