Press

Pressmeddelande | 2020-07-17

AB Sveriges Säkerställda Obligationers delårsrapport för januari–juni 2020

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) delårsrapport för januari–juni 2020 finns nu tillgänglig på www.sbab.se/IR.

Januari–juni 2020 (Januari–juni 2019)

  • Rörelseresultatet uppgick till 821 mnkr (905)
  • Räntenettot uppgick till 1 501 mnkr (1 439)
  • Kostnaderna uppgick till 553 mnkr (513)
  • Kreditförlusterna uppgick till 18 mnkr (6)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 16,7 procent (17,0)
  • Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från Moody’s
  • Stor marknadsturbulens och ökad osäkerhet kring den samhällsekonomiska utvecklingen till följd av coronaviruset (Covid-19)


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.wennergren@sbab.se