Press

Pressmeddelande | 2020-07-01

Fortsatt bred prisuppgång på bostäder i juni

SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för juni: Villapriserna fortsatte att stiga i samtliga regioner under juni. Lägenhetspriserna steg i Storstockholm, Storgöteborg och Södra Sverige, medan de sjönk svagt i Stormalmö, norra- och mellersta Sverige. Mätt sedan årsskiftet syns inga coronaeffekter i bostadspriserna att tala om.

SBAB Booli Housing Price Index (HPI) visar på en bred uppgång i bostadspriserna i juni för villor i samtliga indexområden. Priserna på villor steg mest i Norra Sverige. Lägenhetspriserna steg i Storstockholm, Storgöteborg och Södra Sverige, medan de sjönk svagt i Stormalmö, norra- och mellersta Sverige. De sjönk som mest i norra Sverige.

- I april sjönk bostadspriserna överlag som ett resultat av coronakrisen och framförallt i de områden som hade störst smittspridning. I maj när osäkerheten om krisen lagt sig något, förbyttes fallet istället i en bred uppgång som sedan fortsatt in juni, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Vi ser ingen coronaeffekt i bostadspriserna att tala om mätt sedan inledningen av året. Om inte arbetslösheten ökar markant i höst från dagens nivå finns heller ingen anledning att tro på några stora prisfall på bostadsmarknaden i år, säger Robert Boije.

Anm: HPI uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen på bostadsmarknaden den senaste kalendermånaden, de tre senaste kalendermånaderna, de 12 senaste månaderna, sedan årsskiftet och sedan den senaste toppnoteringen. HPI beräknas som ett index med en hedonisk prismodell som förutom prisnoteringar använder information om bl.a. bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift och geografisk placering, samt avgift till bostadsrättsföreningen. På så sätt tar indexet hänsyn till (kontrollerar för) att de bostäder som sålts vid olika tidpunkter kan skilja sig åt. För geografisk information används kommun- och stadsdelstillhörighet. Prisindexet går tillbaka till 2013. Indexet är uppdelat för lägenheter och villor och beräknas för 6 geografiskt skilda områden. Indexet finns tillgängligt i Boolis analysverktyg Booli Pro.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se