Press

Pressmeddelande | 2020-06-30

Mäklare spår oförändrade bostadspriser under tredje kvartalet i år

Majoriteten av tillfrågade mäklare spår oförändrade bostadspriser under det tredje kvartalet i år. En större andel tror på stigande priser för villor än för bostadsrätter. Ett litet utbud av villor i förhållande till bostadsrätter kan troligen vara en av förklaringarna.

I SBAB:s kvartalsvisa Mäklarbarometer har fastighetsmäklare verksamma i landets tre storstadsregioner sedan 2005 fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna bedömer hur senaste kvartalet varit och gör en prognos över kommande kvartal. I och med att fastighetsmäklarna kommer så nära hur både köpare och säljare resonerar kan de tidigt fånga upp det som syns betydligt senare i statistiken.

Majoriteten av tillfrågade mäklare spår oförändrade bostadspriser under det tredje kvartalet i år. En större andel tror på stigande priser för villor än för bostadsrätter i samtliga tre storstadsområden.

Så här bedömer fastighetsmäklarna att bostadspriserna utvecklas under tredje kvartalet i år:

 

Ökar kraftigt

Ökar något

Oförändrat

Minskar något

Minskar kraftigt

Stockholm Bostadsrätt

2

20

61

16

2

Stockholm Småhus

8

39

50

2

1

Göteborg Bostadsrätt

0

14

66

20

0

Göteborg Småhus

2

17

78

2

1

Malmö Bostadsrätt

0

11

80

9

0

Malmö Småhus

1

30

66

2

0

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100.

- Det som står ut i denna prognos är skillnaden i hur bostadsrätts- respektive villamarknaden bedöms utvecklas under tredje kvartalet. Det är en betydligt mer positiv prognos för villamarknaden. För att nämna några eventuella orsaker så påverkar det låga villautbudet när färre vill sälja. Det tillkommer inte så många nya villor i form av nyproduktion. Det faktum att man traditionellt är äldre när man köper villa leder till en starkare kundgrupp. Färre har sannolikt påverkats av corona och fler har vinst från tidigare bostadsaffärer. Bostadsrättsköparna är i genomsnitt yngre och många arbetar sannolikt i branscher som påverkats negativt av corona. Utbudet är också stort, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Utbudet tredje kvartalet
(Den mest framträdande bedömningen fetmarkerad).

 

Ökat utbud

Oförändrat utbud

Minskat utbud

Stockholm Bostadsrätt

29

33

38

Stockholm Småhus

39

39

22

Göteborg Bostadsrätt

36

36

28

Göteborg Småhus

26

59

15

Malmö Bostadsrätt

15

66

19

Malmö Småhus

28

66

6

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100.

Efterfrågan tredje kvartalet
(Den mest framträdande bedömningen är fetmarkerad).

 

Ökad efterfrågan

Oförändrad efterfrågan

Minskad efterfrågan

Stockholm Bostadsrätt

34

55

11

Stockholm Småhus

57

38

5

Göteborg Bostadsrätt

42

44

15

Göteborg Småhus

43

56

1

Malmö Bostadsrätt

22

60

18

Malmö Småhus

49

47

3

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100.

- Normalt sett tar bostadsmarknaden paus från midsommar till skolstart och aktiviteten går ned framför allt på bostadsrättsmarknaden. I år är mycket annorlunda med fler som tar semester hemma. Det kan leda till att vi får se en ovanligt aktiv sommar på bostadsmarknaden, såvida inte hettan lamslår oss helt, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten genomfördes under perioden 1 till 16 juni.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se