Press

Pressmeddelande | 2020-06-24

Ängslig marknad för bostadsrätter men stabilt för villor

SBAB har frågat fastighetsmäklare i Stockholm, Malmö och Göteborg om hur coronakrisen har påverkat bostadsmarknaden regionalt. Bedömningen är att bostadsrättsmarknaden har påverkats betydligt mer negativt än villamarknaden med utbredd avvaktan och både ängsliga köpare och säljare. På villamarknaden vill istället fler köpa och färre sälja. Ett uppdämt behov av att byta bostadsrätt i kombination med att stora prisfall uteblivit, talar för större aktivitet på bostadsrättsmarknaden framöver.

I den senaste Mäklarbarometern fick fastighetsmäklare i Stockholm, Malmö och Göteborg svara på hur de bedömde att coronakrisen har påverkat bostadsmarknaden på sina respektive regionala bostadsmarknader. Mäklarna bedömer att bostadsrättsmarknaden har påverkats betydligt mer negativt än villamarknaden. Bostadsrättsmarknaden karaktäriseras av en utbredd avvaktan med både ängsliga köpare och säljare. Allra tydligast syns det i Malmö. På villamarknaden vill istället fler köpa och färre sälja.

- Mäklarnas bild stämmer väl överens med vad vi ser i data från Booli. Även om ökningen nu ser ut att börja kulminera, har antalet bostadsrätter till salu ökat kraftigt under våren medan antalet villor till salu istället har minskat, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

- Även om osäkerheten kring framtiden fortfarande är stor så har bostadsmarknaden stått pall för corona hittills. Det stora prisfallet, som många befarade, har än så länge uteblivit. Det leder till att fler vill testa att sälja sin bostadsrätt. Jag tror att det kan leda till mindre ängslighet på bostadsrättsmarknaden och större aktivitet framöver, säger Claudia Wörmann.

Om undersökningen: I Mäklarbarometern frågar SBAB kvartalsvis hur mäklare ser på läget på bostadsmarknaden. Frågorna i den senaste undersökningen ställdes under perioden 1 till 16 juni.

Fråga: Har coronapandemin påverkat bostadsmarknaden i din region?

 

Stockholm

Bostadsrätt/villa

Göteborg

Bostadsrätt/villa

Malmö

bostadsrätt /villa

Mer avvaktande marknad

65%

33%

74%

62%

96%

52%

Källa: Mäklarbarometern, andel i procent. Siffrorna har avrundats och summerar därför inte alltid till 100 procent.

Fråga: Hur har coronapandemin påverkat bostadsmarknaden i din region?

 

Stockholm

Bostadsrätt /villa

Göteborg

Bostadsrätt /villa

Malmö

Bostadsrätt /villa

Trögare budgivning

36%

11%

35%

13%

84%

47%

Källa: Mäklarbarometern, andel i procent. Siffrorna har avrundats och summerar därför inte alltid till 100 procent.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö, som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten genomfördes under perioden 1 till 16 juni. Mäklarbarometern i sin helhet kommer nästa vecka.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se