Press

Pressmeddelande | 2020-06-10

Valfrihet viktigt för äldre vid flytt

SBAB har via TNS Sifo frågat 1000 personer i åldrarna 55 till 80 år om hur de vill bo i framtiden och om de har planerat för att anpassa sin bostadssituation. Majoriteten vill bo på samma sätt som idag. Från 55 till 69 år vill 6 av 10 att den framtida bostaden ska vara precis likadan som idag. Något färre, 5 av 10, i åldern 70 till 80 år vill bo på samma sätt om 10 – 15 år. Vidare har cirka hälften av alla tillfrågade funderat på att förändra sin bostadssituation när de blir äldre. 28 procent har inte ägnat det en tanke.

Tänker du på att förändra din boendesituation inför det att du blir äldre?

 

Alla

Män

Kvinnor

55–64 år

65-69 år

70–80 år

Ofta

8

6

10

11

6

7

Ibland

43

41

44

48

45

38

Aldrig

28

34

23

26

32

28

Har redan anpassat mitt boende

18

16

19

12

16

22

Jag vet inte

3

4

3

3

2

4

Andel i procent

- Att förändra sin bostadssituation kan innebära att flytta men också att anpassa bostaden genom att exempelvis bygga om den så att den passar ens behov bättre.- Om det är någon gång du ska fundera på och börja planera för hur du vill bo om 10 till 15 år så är det i övre medelåldern. Då har de flesta kraft, ork och oftast ekonomi till det. Sen kan det vara svårt att tankemässigt närma sig det som komma skall men jag rekommenderar ändå att man börjar planera i tid, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Hur vill du bo om 10 till 15 år?

 

Alla

Män

Kvinnor

55 -64 år

65-69 år

70–80 år

På samma sätt som idag

55

60

50

61

59

49

Bostad med kollektiva inslag med gemensam hobbylokal, bilpool, gym etc.

7

7

7

8

9

6

Bostad utan kollektiva inslag med möjlighet att beställa service

15

14

16

14

8

19

I en kollektiv bostad med möjlighet att beställa service.

14

10

18

9

16

17

Jag vet inte

9

9

9

9

9

8

Andel i procent

- Min uppfattning är att det finns en föreställning om att alla som passerat en viss ålder vill bo på samma sätt, till skillnad från andra åldersgrupper som har högst individuella bostadsdrömmar. När jag letat bostadsalternativ till äldre släktingar ter sig även utbudet ganska ensidigt. Vår undersökning visar att bostadsönskemålen är precis lika individuella som i övriga åldersgrupper och med ett mer varierat utbud kanske viljan att flytta skulle öka, säger Claudia Wörmann.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under vecka 13 och 14 av TNS Sifo på uppdrag av SBAB. 1000 personer i åldern 55 till 80 medverkade. 493 män och 507 kvinnor.

55 – 64 år: 312 personer

65 – 69 år: 192 personer

70 – 80 år: 496 personer

Undersökningsdeltagarna: 18 procent bor i hyresrätt, 24 procent i bostadsrätt och 56 procent i eget ägt boende. 2 procent angav annan bostadsform.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se