Press

Pressmeddelande | 2020-06-10

SBAB undertecknar FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

SBAB har skrivit under FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet, Principles for Responsible Banking. Det innebär att SBAB tydliggör ambitionen att tillsammans med andra banker möta de globala hållbarhetsutmaningarna och arbeta mot målen i Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål.

Bank- och finansbranschen har en avgörande roll att spela för att uppnå de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Genom investeringar och utlåning till företag runt om i världen påverkar banker och andra finansiella aktörer riktningen för en stor del av näringslivets hållbarhetsarbete.

FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet syftar till att sätta ramarna för ett hållbart banksystem som driver den globala ekonomin i en hållbar riktning. Genom att underteckna principerna åtar sig SBAB att redovisa såväl negativ som positiv påverkan inom väsentliga hållbarhetsområden och tydligt redogöra för vilka vetenskapligt baserade hållbarhetsmål SBAB arbetar för att uppnå. Vidare åtar sig SBAB att, tillsammans med övriga aktörer i bankbranschen, arbeta för gemensamma hållbarhetsmål där arbetssättet synkroniseras och blir jämförbart.

- Hållbarhet är helt centralt i vår affär. Vi som stor aktör på den svenska bostadsfinansieringsmarknaden och en del av det svenska samhället, gör så mycket mer än bara lånar ut pengar. För oss är det självklart att vara en del av lösningen för att vi ska nå de globala hållbarhetsmålen och uppfylla Parisavtalet, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

Hållbarhet är en helt integrerad del i SBAB:s affärsstrategi. Ett integrerat hållbarhetsarbete hjälper SBAB att identifiera affärsmöjligheter och att hantera risker. Som ett verktyg för att åstadkomma större utväxling i verksamheten prioriterar SBAB mål 8, 11, 12 och 13 av FN:s 17 globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030.


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se