Press

Pressmeddelande | 2020-06-01

Efter fallet i april – bred uppgång i bostadspriserna i maj

SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för maj: Med undantag för i Storgöteborg och Stormalmö steg priserna på lägenheter i maj. I Stormalmö stod de stilla medan de sjönk med 1,5 procent i Storgöteborg. I Storstockholm ökade de med 0,3 procent. Villapriserna steg i samtliga mätta områden – i Stormalmö med hela 5,1 procent.

SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för maj visar på en bred uppgång i bostadspriserna i maj för både lägenheter och villor. Endast i StorGöteborg fortsatte de att sjunka för lägenheter. I Stormalmö stod lägenhetspriserna stilla. Lägenhetspriserna steg med 0,3 procent i Storstockholm. Villapriserna steg i samtliga mätta områden – i Stormalmö med hela 5,1 procent.

- När vi sammanställde siffrorna för april över olika regioner såg vi att vi hade en bred prisnedgång i många av de områden som också hade den största smittspridningen. Det är tydligt att optimismen tilltagit på bostadsmarknaden i maj, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Så här långt har bostadsmarknaden stått emot coronakrisen väl och i linje med de bedömningar vi tidigare gjort, säger Robert Boije.

- Det är samtidigt förstås för tidigt att dra slutsatsen att bostadsmarknaden är immun mot coronakrisen. Fortsätter arbetslösheten att öka markant och överstiger tvåsiffriga tal i höst, så går det inte att utesluta prisfall igen. Jag tror dock inte på några stora prisfall. Med en tilltagande ekonomisk aktivitet i Sverige under det tredje kvartalet och i frånvaro av en omfattande andra smittspridningsvåg, bedömer jag att bostadspriserna kommer att ha stått stilla under året eller möjligen ökat något när vi den sista december gör bokslut, säger Robert Boije.

Anm: SBAB Booli HPI uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen på bostadsmarknaden den senaste kalendermånaden, de tre 3 senaste kalendermånaderna, de 12 senaste månaderna, sedan årsskiftet och sedan den senaste toppnoteringen. HPI beräknas som ett index med en hedonisk prismodell som förutom prisnoteringar använder information om bl.a. bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift och geografisk placering, samt avgift till bostadsrättsföreningen. På sätt tar indexet hänsyn till (kontrollerar för) att de bostäder som sålts vid olika tidpunkter kan skilja sig åt. För geografisk information används kommun- och stadsdelstillhörighet. Prisindexet går tillbaka till 2013. Indexet är uppdelat för lägenheter och villor och beräknas för 6 geografiskt skilda områden. Indexet finns tillgängligt i Boolis analysverktyg Booli Pro.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Josephine Linghammar, Presskontakt Booli, 0706470815, josephine.linghammar@booli.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se