Press

Pressmeddelande | 2020-05-20

Små coronaeffekter i samtliga storstadsområden - prisfallet på bostäder i Stockholm har stannat av

SBAB:s uppdatering av marknadsläget utifrån Boolidata per den 17 maj: Kvadratmeterpriserna på sålda bostadsrätter till och med 17 maj indikerar att prisfallet på bostadsrätter i Stockholms län har stannat av medan det fortsatt något i Göteborg. Efter ett större fall i april har kvadratmeterpriserna på bostadsrätter hämtat sig rejält i Skåne län. Den utbudsökning som skedde i början av coronakrisen i samtliga storstadsområden ser nu ut att plana ut. Trots något längre säljtider och ökat utbud, är omsättningen relativt hög.

Tendens till att kvadratmeterpriserna på bostadsrätter åter vänder uppåt i Stockholm

Kvadratmeterpriserna på sålda bostadsrätter i Stockholms län till och med 17 maj indikerar att prisfallet på bostadsrätter har stannat av och till och med vänt upp något. Däremot har prisfallet fortsatt något i Göteborg. Efter ett större fall i april har kvadratmeterpriserna på bostadsrätter hämtat sig rejält i Skåne län. Trots social distansering och längre säljtider ligger omsättningen kvar på relativt höga nivåer jämfört med samma period tidigare år.

- Man ska vara försiktig med att tolka veckostatistik över genomsnittliga kvadratmeterpriser då de objekt som säljs kan skilja sig åt mellan veckorna. I synnerhet om det är få objekt som säljs. Men vi ser i våra data att omsättningen av bostadsrätter mätt utifrån både antalet avpublicerade annonser och verifierat antal sålda bostäder är fortsatt hög i Stockholms län, trots coronakrisen. Mätt utifrån kvadratmeterpriserna på sålda objekt till och med 17 maj ser tendensen ut att vara att prisfallet på bostadsrätter stannat upp och att priserna till och med gått upp något i Stockholms län den allra senaste tiden, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- I Göteborg har kvadratmeterpriserna på bostadsrätter fortsatt att falla något sedan vår senaste uppdatering för två veckor sedan, men prisnedgången mätt sedan årsskiftet är, liksom för Stockholm och Skåne län, måttlig. Det är förstås för tidigt att säga att bostadsmarknaden är immun mot coronakrisen. Men så här långt måste man ändå konstatera att den står emot krisen väl och ungefär i linje med vad vi hade förväntat oss. Framöver hänger mycket på hur hög och långvarig arbetslösheten blir, men också på ränteutvecklingen, säger Robert Boije.

Utbudsökningen planar ut

Under coronakrisen har utbudet av både bostadsrätter och småhus ökat i samtliga tre storstadsområden och även i Sverige som helhet. Men statistik över utbudet till och med 17 maj indikerar nu att utbudsökningen har börjat plana ut.

- Att utbudsökningen ser ut att plana ut är ett hälsotecken för bostadsmarknaden. Det indikerar att köpare och säljare nu i större utsträckning anpassat sig till nya situationen, säger Robert Boije.

Anm: I bilagan redovisas data över utbud, kvadratmeterpriser, annonstider samt omsättning mätt utifrån antalet borttagna annonser respektive antalet verifierat sålda bostäder, särredovisat för bostadsrätter och villor. All data har tagits fram med analysverktyget Booli Pro. Antalet borttagna annonser kan överskatta omsättningen då annonser kan tas bort av andra skäl än att bostaden sålts. Antalet verifierat sålda bostäder har en viss eftersläpning i tid och kan därmed tvärtom underskatta omsättningen.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se