Press

Pressmeddelande | 2020-05-07

Kort bindningstid förstahandsvalet i april

I april valde 76 procent av alla som tecknade nya bostadslån på SBAB att binda räntan på tre månader. Det är en marginell minskning sedan i mars då andelen låg på 77 procent.

Övriga bindningstider i april

I april (mars inom parentes) valde 5(5) procent ettårig bindningstid och 6 (4) procent tvåårig bindningstid. 5 (5) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid. I april valde 8 (9) procent av SBAB:s nya bolånetagare att binda bolånet på fem år.

- Idag är det små skillnader i ränta mellan bolån med tremånaders bindningstid och bolån som är bundna upp till fem år. Det bör därför inte vara priset som avgör hur människor väljer bindningstid. Det som jag istället tror påverkar valet av bindningstid är framför allt hur länge man planerar att bo i sin bostad. Det tycker jag också är en bra utgångspunkt för hur man kan tänka kring sitt val av bindningstid när räntorna mellan olika bindningstider skiljer sig så lite och redan är så låga som de är. Jag hade nog trott att fler skulle välja att binda på längre tid i detta osäkra läge, för om allt annat gungar kan det kännas tryggt att åtminstone veta vad man ska betala i ränta i ett par år, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid

2017

2018

2019

Feb

Mars

April

3 månader

66

75

70

73

77

76

1–4 år

33

23

28

16

15

16

5–10 år

1

1

4

11

9

8

Totalt

100

100

100

100

100

100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

Skillnaden mellan hur köpare av villor och bostadsrätter väljer att göra med sina bindningstider är relativt liten. En betydligt större andel av villaägarna väljer dock en bindningstid på just 5 år.

- Att fler villaägare väljer en bindningstid på 5 år kan troligen förklaras av att vi bor längre tid i våra villor än i våra bostadsrätter, säger Claudia Wörmann.

Villa och bostadsrätt

 

3 mån

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

Villa

77%

3%

4%

4%

1%

10%

Bostadsrätt

74%

6%

7%

5%

1%

6%

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se