Press

Pressmeddelande | 2020-04-28

Mäklarbarometern: Mäklare spår stillastående till sjunkande bostadspriser under andra kvartalet

Fastighetsmäklarnas prognos för andra kvartalet i år är att bostadspriserna kommer att vara stillastående till sjunkande. Mäklare i Stor-Stockholm är mer pessimistiska jämfört med sina kollegor i Stor–Göteborg och i än högre grad jämfört med Stor-Malmö. Småhuspriserna spås stå emot krisen bättre än vad bostadsrättspriserna gör.

I SBAB:s Mäklarbarometer har fastighetsmäklare verksamma i landets tre storstadsregioner sedan 2005 fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna bedömer hur senaste kvartalet varit och gör en prognos över kommande kvartal. I och med att fastighetsmäklarna kommer så nära hur både köpare och säljare resonerar kan de tidigt fånga upp det som syns betydligt senare i statistiken.

Så här bedömer fastighetsmäklarna att bostadspriserna utvecklas under andra kvartalet i år:

 

 

Ökar kraftigt

Ökar något

Oförändrat

Minskar något

Minskar kraftigt

Stockholm Bostadsrätt

1

8

34

43

14

Stockholm Småhus

2

14

30

46

9

Göteborg Bostadsrätt

0

3

43

46

7

Göteborg Småhus

0

20

46

34

0

Malmö Bostadsrätt

0

15

51

16

18

Malmö Småhus

13

6

64

8

9

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100

Stor-Stockholm

Bostadsrätt

34 procent av mäklarna i Stor-Stockholm bedömer att bostadsrättspriserna blir oförändrade andra kvartalet. 57 procent att bostadsrättspriserna kommer att gå ned, varav 14 procent tror på kraftigt sjunkande priser. 9 procent bedömer att priserna kommer att öka.

Småhus

30 procent av mäklarna bedömer att priserna på småhus blir oförändrade under andra kvartalet. 54 procent bedömer att priserna på småhus sjunker varav 9 procent tror på kraftigt sjunkande priser. 16 procent tror på stigande priser på småhus.

Stor-Göteborg

Bostadsrätter

43 procent av mäklarna i Stor-Göteborg bedömer att priserna på bostadsrätter under andra kvartalet blir oförändrade. 53 procent tror på sjunkande bostadsrättspriser varav 7 procent tror på kraftigt sjunkande priser. 3 procent spår stigande priser.

Småhus

46 procent av mäklarna tror att småhuspriserna blir oförändrade under andra kvartalet. 34 procent att de sjunker. 20 procent tror att priserna på småhus stiger något.

Stor- Malmö

Bostadsrätter

51 procent av mäklarna i Stor-Malmö bedömer att bostadsrättspriserna blir oförändrade under andra kvartalet. 34 procent tror att priserna sjunker, varav 18 procent tror på kraftigt sjunkande priser. 15 procent bedömer att priserna kommer att stiga.

Småhus

64 procent av mäklarna bedömer att småhuspriser står stilla under andra kvartalet. 17 procent att priserna på småhus kommer att sjunka, varav 9 procent tror på kraftigt sjunkande priser. 19 procent bedömer att priserna på småhus stiger, varav 13 procent tror på kraftigt stigande priser.

- Det kan finnas två förklaringar till att mäklarna i Malmö var mer positiva än de i Stockholm och Göteborg när undersökningen gjordes. Coronakrisen hade vid tiden för undersökningen slagit hårdare mot framförallt Stockholm men också Göteborg. Prisnivån är dessutom lägre i Malmö vilket kan vara en fördel vid stigande arbetslöshet, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

- Mäklarna bedömer att småhusen kommer att stå emot bättre prismässigt än vad bostadsrätterna kommer att göra. Det är också något vi faktiskt har sett i statistiken sedan undersökningen gjordes. Den som köper villa kan också många gånger delfinansiera sitt nästa bostadsköp med vinsten från en tidigare försäljning. De äldre villaköparna har också kommit längre i sina respektive yrkesliv vilket sannolikt gör dem mer trygga. Det sker fler transaktioner på bostadsrättsmarknaden än på villamarknaden, vilket bidrar till en mer rörlig marknad både uppåt och nedåt. Att många bostadsrättsköpare är yngre tror jag påverkar prognosen för den bostadsformen mer negativt just nu, säger Claudia Wörmann.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 23 mars till 6 april.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se