Press

Pressmeddelande | 2020-04-23

Mäklare ser trögare bostadsmarknad

Fastighetsmäklare i Stockholm, Malmö och Göteborg fick i den senaste Mäklarbarometern bedöma hur coronakrisen har påverkat deras marknad lokalt. En mycket stor andel ser en mer avvaktande marknad, framförallt på bostadsrättsmarknaden i Stockholm. Samtidigt uppger bara var femte mäklare i Stockholm och var tionde i Göteborg och Malmö att budgivningen blivit trögare för bostadsrätter. Även på villamarknaden visar svaren att budgivningarna är mindre påverkade så här långt. Mäklarnas bild över budgivningen ligger i linje med den transaktionsdata från Booli som SBAB publicerade tidigare denna vecka och med bedömningen i SBAB:s senaste Bomarknadsnytt.

Trögare bostadsmarknad i kölvattnet av coronakrisen

I Mäklarbarometern frågar SBAB kvartalsvis hur mäklare ser på läget på bostadsmarknaden. Frågorna i den senaste undersökningen ställdes under perioden 23 mars till 6 april. I den ger mäklarna bilden av en något trögare bostadsmarknad i spåren av coronakrisen. En stor andel av mäklarna i de tre storstadsregionerna uppger att de upplever en mer avvaktande bostadsmarknad. I Stockholm är det framför allt bostadsrättsmarknaden som anses ha blivit mer avvaktande.

Fråga: Har corona-pandemin påverkat bostadsmarknaden i din region?

 

Stockholm

bostadsrätt villa

Göteborg

bostadsrätt villa

Malmö

bostadsrätt villa

Mer avvaktande marknad

54 %

49%

39%

44%

44%

49%

Källa: Mäklarbarometern, andel i procent.

- Att synen är mer negativ i Stockholm än för de andra regionerna är naturligt då coronasmittan varit mer omfattande i Stockholm än i övriga regioner. Vi såg också en mycket hög aktivitet på bostadsmarknaden i Stockholm strax innan smittspridningen tog fart med de restriktioner om social distansering som följde därefter, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Vad gäller budgivningen är det bara var femte tillfrågad mäklare i Stockholm och var tionde i Göteborg och Malmö som svarar att den blivit trögare för bostadsrätter. Svaren indikerar också att villamarknaden är betydligt mindre påverkad av coronakrisen så här långt.

Men begränsad effekt på budgivningen

Fråga: Hur har corona-pandemin påverkat bostadsmarknaden i din region?

 

Stockholm bostadsrätt villa

Göteborg

bostadsrätt villa

Malmö

bostadsrätt villa

Trögare budgivning

21%

9%

11%

0%

11%

7%

Källa: Mäklarbarometern, andel i procent

- Mäklarnas bild över budgivningen ligger i linje med den transaktionsdata från Booli som SBAB publicerade tidigare i april där det också var tydligt att marknaden för bostadsrätter påverkats mer än för villor. Men också med SBAB:s rapport Bomarknadsnytt tidigare i april där omsättningen på kort sikt bedömdes påverkas i betydligt större omfattning än priserna, säger Claudia Wörmann.

- Utvecklingen går väldigt snabbt nu och undersökningsresultat och andra bedömningar kan därför snabbt bli inaktuella. Jag vill därför lägga in en försiktighetsaspekt i allt för skarpa tolkningar av undersökningen. Många psykologiska faktorer som är svåra att mäta påverkar bostadsmarknaden just nu. Hur lång krisen blir och hur den slår mot arbetsmarknaden och arbetslösheten blir också avgörande, säger Claudia Wörmann.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö, som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 23 mars till 6 april. Mäklarbarometern i sin helhet kommer nästa vecka.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se