Press

Pressmeddelande | 2020-04-21

SBAB utsedd till Sveriges fjärde bästa arbetsplats

När den globala organisationen Great Place to Work idag presenterade sin ranking och topplista över de bästa arbetsplatserna i Sverige, placerade sig SBAB på fjärde plats i kategorin stora organisationer.

Varje år rankar Great Place to Work Sveriges Bästa Arbetsplatser. Rankingen görs dels baserat på en omfattande kulturutvärdering om hur företaget aktivt arbetar för att skapa en engagerande företagskultur och dels baserat på resultatet i en medarbetarundersökning, som mäter vad som driver engagemang hos företag.

- Det absolut viktigaste för oss är att vara en attraktiv arbetsplats, eftersom det är vi medarbetare som gör SBAB så framgångsrikt. Motivation och engagemang är det som skapar framgång. Det är fantastiskt att vi för tredje året i rad är en av Sveriges bästa arbetsplatser, säger Carina Eriksson, HR-chef, SBAB.

- Vi är ett syftesdrivet och värderingsdrivet företag. Att arbeta värderingsdrivet betyder för oss att inkluderade ledarskap och självdrivande medarbetare är i centrum. Att arbeta syftesdrivet betyder för oss att ansvarstagande och hållbart företagande är i centrum. Detta arbetssätt motiverar och engagerar oss, och gör det kul att jobba på SBAB, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

Fakta

Great Place to Work är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över, som hjälper organisationer inom alla branscher och av alla storlekar att utvärdera och utveckla sin arbetsplats. Verktygen för dessa analyser är byggda utifrån mångårig forskning kring vad som kännetecknar en utmärkt arbetsplats. Varje år delar organisationen ut kvalitetsutmärkelsen ”Sveriges Bästa Arbetsplatser”, som baseras på organisationers resultat i medarbetarundersökningen Trust Index och kulturprofilen Culture Audit.

Mer information om Great place to work och rankingen


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se