Press

Pressmeddelande | 2020-03-31

Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ)

Årsstämma i SBAB Bank AB (publ) äger rum tisdagen den 28 april 2020 kl. 9.00 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna.

Kallelsen till årsstämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2020 och på SBAB:s webbplats, www.sbab.se. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter den 31 mars 2020.

Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sbab.se.

Stämman är till följd av spridningen av coronaviruset inte öppen för allmänheten.


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.wennergren@sbab.se