Press

Pressmeddelande | 2020-03-26

SCBC:s årsredovisning 2019 finns nu tillgänglig online

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (SCBC) har idag publicerat följande information på sin hemsida:

- Årsredovisning 2019
- Information om kapitaltäckning och riskhantering 2019 (Basregelverkets Pelare 3)


Samtliga publikationer finns tillgängliga via sbab.se/ir.


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.wennergren@sbab.se