Press

Pressmeddelande | 2020-03-09

Fler valde bindningstid på fem år i februari

I februari valde 73 procent av de som tecknade nya bostadslån att binda räntan på tre månader, vilket är en liten minskning sedan i januari då 74 procent valde kortast möjlig bindningstid.

Övriga bindningstider i februari

I februari (januari inom parentes) valde 4 (4) procent ettårig bindningstid och 4 (6) procent tvåårig bindningstid. 4 (7) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid. I februari valde 11 (9) procent av SBAB:s nya bolånetagare att binda bolånet på fem år.

Vi lämnade en nästan femårig period av minusränta i december 2019 då Riksbanken höjde reporäntan till noll. SBAB:s prognos är att BNP i år faller till endast 0,8 procent. Riskbilden har dessutom förskjutits i negativ riktning i Coronavirusets spår. Inflationen förväntas förbli under Riksbankens mål ända till början av 2023 och reporäntan bedöms ligga kvar oförändrad till dess.

Andelen som valt att binda på fem år har varit låg under lång tid. Det har dock skett en gradvis ökning sedan sensommaren 2018. Historiskt får vi backa tillbaka fem år för att hitta motsvarande andel. I januari 2015 valde 13 procent av SBAB:s nya kunder att binda på fem års tid.

- Att binda på fem år attraherar den som vill sova gott om natten och som har fått ett bra erbjudande från banken. Boendekostnaden är för de allra flesta familjens största utgift. Att binda kan leda till en trygghet i ekonomin, genom att du vet dina räntekostnader en lång tid framöver. Hittar man en bostad där man tror att man kommer att bo länge kan det vara värt att fundera över att välja bolån med längre bindningstid, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid

2016

2017

2018

Nov

Jan 20

Feb

3 månader

78

66

75

57

74

73

1–4 år

21

33

23

35

18

16

5–10 år

1

1

1

7

9

11

Totalt

100

100

100

100

100

100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se