Press

Pressmeddelande | 2020-02-12

SBAB:s Mäklarbarometer: Villor och bostadsrätter tio procent dyrare om fem år

SBAB frågade Stockholms fastighetsmäklare i senaste Mäklarbarometern vad priset för en villa respektive bostadsrätt är om fem år. Frågan som ställdes var: hur tror du att priset för en bostadsrätt respektive villa utvecklas de kommande fem åren. 

Den dominerande bedömningen bland fastighetsmäklarna är att bostadsrätts- och villapriserna är 10 procent dyrare om fem år.

Idag kostar en bostadsrätt i centrala Stockholm 92 927 kronor per kvadratmeter, slår mäklarnas prognos in innebär det att en bostadsrätt i snitt kommer att kosta 102 220 kronor 2025.

Även villapriserna bedöms av Stockholms fastighetsmäklare vara 10 procent högre om fem år. Idag kostar en villa i genomsnitt 5 553 000 kronor i Stockholms län, 2025 kommer den kosta i genomsnitt 6 108 300 enligt prognosen.

- Sammanfattningsvis är det ganska modesta prisökningar som väntas de kommande fem åren. Sen ska man komma ihåg att prognoser alltid är svåra, speciellt på längre sikt. Många parametrar som påverkar prisutvecklingen kan ändras och därmed ändra förutsättningarna på bostadsmarknaden, däribland, förändrat regelverk, räntorna och konjunkturen för att nämna några, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.


Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 13 till 27 januari 2020. Senare under februari publiceras Mäklarbarometern i sin helhet.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 070-990 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se