Press

Pressmeddelande | 2020-02-07

SBAB:s Sparkontoundersökning 2020: Barnfamiljer har svårast få ihop buffert

SBABs återkommande sparundersökning visar att det skett en positiv förflyttning mot att fler kan buffertspara. 12 procent saknade helt buffert 2017, 2020 har den siffran sjunkit till 8 procent. Hushåll med barn är den kategori som har svårast att spara ihop till en buffert.

- Det är positivt att allt fler har en möjlighet att buffertspara. Men att 8 procent helt saknar den möjligheten är ändå oroande, för det handlar oftast om brist på möjligheter, inte vilja, det är jag alldeles övertygad om, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Den största förbättringen de senaste tre åren står de yngre för. År 2017 uppgav 14 procent i denna kategori att de helt saknade buffert. Idag har den siffran minskat till 8 procent. I åldern 55 till 79 år saknar endast 4 procent buffertsparande, en klar förbättring sedan 2017 då andelen uppgick till 10 procent. Åldersgruppen 35 till 54 år är den som utmärker sig i undersökningen. I denna grupp saknar 10 procent helt buffertsparande, 2017 var det 12 procent.

- Under vissa perioder i livet kan det vara svårare än annars att ha utrymme i sin ekonomi för en buffert. Jag tänker framförallt på livet för barnfamiljer. Det blir ju ett avbrott i inkomst, föräldrapengen täcker inte upp för hela lönen. Och kanske måste man också flytta till ett större boende. Lägg därtill att utrustningen för ett barn kan bli kostsam, bara en ny vagn kan gå på uppemot 10 000 kronor, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

- Även senare, när barnen är större, kan omkostnaderna för fritidsaktiviteter och annat göra att det inte finns utrymme för ett buffertsparande. Och sen ska man ha pressen att spara fram till det att barnet ska flytta hemifrån, säger Claudia Wörmann.

- Jag tror att det finns de som känner skuld och skam över de inte kan spara regelbundet. Mitt råd till dem är att sluta känna så. Och det här med att spara till barn kan man likna vid säkerhetsinstruktionerna på en flygresa: först ska du sätta på din egen ansiktsmask, sen kan du fokusera på barnen, säger Claudia Wörmann.

Några tips till dig med barn som inte kan buffertspara

Skaffa dig full koll på din ekonomiska situation, ta hjälp om det behövs, gör en total genomgång och se om det finns ett litet sparutrymme någonstans. Oavsett hur lite du sparar är det bättre än ingenting alls den dagen något oförutsett händer.

Det finns mycket fint och begagnat till salu på nätet och i butik. Det gäller även för äldre barn, med sportutrustning och annat. Det kostar oftast en bråkdel av vad det kostar att köpa nytt. Andra barnfamiljer i din närhet kan ha något som de vill bli av med och som passar.

Har du inte möjlighet att spara till barnet/barnen kan det vara en bra gåva att önska sig från släkt och vänner i samband med födelsedag eller dop.

Många verkar tro att alla andra kan spara, till en buffert eller barnens första lägenhet. Så är det inte alls, men det pratas sällan om det. Se först till att ni klarar vardagen, det där med sparandet får komma senare när möjligheten finns.

 

Om undersökningen

TNS SIFO genomförde en undersökning på uppdrag av SBAB under vecka 3 2017, undersökningen besvarades av 1037 personer i åldern 20 till 79 år. Samma frågor besvarades av 1077 personer, vecka 3 under 2020.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se