Press

Pressmeddelande | 2020-02-04

Tremånaders och fem års bindningstid populärast i januari

I januari valde 74 procent av de som tecknade nya bostadslån att binda räntan på tre månader, vilket är en ökning sedan december då 70 procent av SBAB:s bolånekunder valde kortast möjlig bindningstid.

Övriga bindningstider

I januari (december inom parentes) valde 4(4) procent ettårig bindningstid och 6 (7) procent tvåårig bindningstid. 7 (9) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid. I januari valde 9 (9) procent att binda bolånet på fem år.

Vi lämnade en nästan femårig period av minusränta i december 2019 då Riksbanken höjde reporäntan till noll. December månads höjning föregicks av mycket diskussioner i media, och kom inte som någon överraskning.

- Andelen som väljer kortast bindningstid ligger kvar på en hög nivå, samtidigt som det är fler som väljer att binda på fem år, den tendensen fanns redan i december men förstärktes nu i januari. Skillnaden i ränta mellan att binda på kort respektive längre tid är inte så stor, det påverkar förstås beslutet. Men jag tror bestämt att det också handlar om personlighet, de som väljer längre bindningstid vill veta vad de ska betala varje månad framöver och de har också gått in i bostadsaffären med tanke på att bo kvar åtminstone under några års tid. Det väger tyngre än alla prognoser, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid

2016

2017

2018

Nov

Dec 19

Jan 20

3 månader

78

66

75

57

70

74

1–4 år

21

33

23

35

21

18

5–10 år

1

1

1

7

9

9

Totalt

100

100

100

100

100

100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se