Press

Pressmeddelande | 2020-01-24

Kallelse till extra bolagsstämma i SBAB Bank AB (publ)

Extra bolagsstämma i SBAB Bank AB (publ) äger rum fredagen den 14 februari 2020 kl. 9.00 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna.

Kallelsen till extra bolagsstämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 24 januari 2020 och på SBAB:s webbplats, www.sbab.se. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter den 24 januari 2020.

Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sbab.se.

Kallelsen till extra bolagsstämman bifogas detta utskick.


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se