Press

Pressmeddelande | 2020-01-22

Januari och oktober toppar skilsmässostatistiken 

Under 2019 kom det in 31 435 skilsmässoansökningar till landets domstolar. Antalet skilsmässor har varierat under 2000-talet, trenden har varit stigande. 4,6 miljoner personer över 18 år i Sverige bor tillsammans med en partner samtidigt som cirka 200 000 personer separerar från sin partner. De flesta som separerar har inga gemensamma barn. Och bland de som separerar tenderar det att minska i utsträckning ju äldre de själva och barnen blir.

Sker skilsmässan med minderåriga barn inom familjen blir situationen ofta den att de som separerar ska hitta två nya bostäder, inte sällan i samma område där det tidigare gemensamma hemmet låg. Att separera i januari förvärras av att utbudet är lägre, det kan bli svårt att hitta två nya bostäder.

Många som separerar värnar om att den nya livssituationen ska bli så smidig som möjligt för barnen. I det ingår att hitta två nya bostäder i närheten av den gamla. Så att barnen kan ha kvar sitt sociala liv och gå kvar i samma skola eller förskola. Det är inte det lättaste att hitta två nya bostäder i samma område, det är det inte för någon. Sen ska de nya bostäderna även ligga nära varandra geografiskt,


Flest skilsmässor i januari och oktober

Under året kom det totalt in 31 435 skilsmässoansökningar, under månaderna oktober och januari var ansökningarna något fler än övriga månader. Det kan vara så att det är effekterna av ledighet. Julledigheten kan leda till att beslutet tas, man håller ihop en sista jul och skickar sen in ansökan. Och samma sak sker efter sommaren, där effekten syns i statistiken i oktober.


Separationer avtar med ålder

Vanligast är att separera i åldern 40 till 44 år. Och ju äldre man blir desto mindre vanligt är det att gå skilda vägar. Endast 1 procent separerar i 65-årsåldern och ännu färre gör det i 70-årsåldern. De par som inte har gemensamma barn separerar i större utsträckning än de med barn.


Svårt att hitta bostad

Flyttar man på grund av en separation vill man ofta agera snabbt. Det går inte att skjuta på en separation för att invänta en mer fördelaktig bostadsmarknad. Mycket nyproduktion går bort i urvalet, är det för långt fram till inflyttning faller den möjligheten bort.

 

Utbudet av treor i bostadsrätt i Sverige som helhet 2019

Januari

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

10918

11563

12809

12646

14359

11424

8970

13147

13889

13239

11635

7800


- Utbudet av bostäder till salu varierar över året och dessa svängningar kan påverka de som står i begrepp att flytta isär väldigt mycket. Bostäderna ska gärna ligga nära varandra och helst också i närheten av var man tidigare bodde. Man ska klara av ett nytt liv på en inkomst, där ju den nya bostaden ingår. Går inte kalkylen ihop för trean köper man en tvåa även om behovet är en större bostad. Det är en utsatt grupp som många gånger hittar sina egna lösningar, inte för att de vill utan för att de måste.

- Jag har hört om både Attefallslösningar och par som fortsätter bo ihop trots att förhållandet är dött säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

- Ska jag komma med ett försiktigt råd är det att försöka separera i maj hellre än i januari, för att utbudet är större, men så funkar det ju oftast inte, avslutar Claudia Wörmann.

 

Fem tips på bostadsmarknaden för den som separerar

  1. När situationen är ett faktum, försök att vara mer rationell än känslomässig. Är det svårt – ta hjälp. Antingen av jurist eller annan part som ni känner förtroende för. Försök att hitta en rättvisa. Felaktigheter kan leda till orättvisor som du får dras med i resten av ditt liv.
  1. Se till barnens bästa. Blir ni som vuxna oense, försök att se förbi det och till barnens behov. När ni väl är separerade: försök att hitta en balans mellan vem som köper vad. Det händer att barn blir kompenserade materiellt för att en eller båda föräldrarna känner skuld och skam. Eller för att bräcka varandra. Det motsatta händer också, att barnen hamnar i kläm mellan två trätande föräldrar.
  1. Skynda långsamt. Hittar du inte bostaden du vill ha, försök lösa boendesituationen temporärt, prata med dem du känner att du vill öppna dig för, kanske kan det finnas en tillfällig lösning under tiden som du letar.
  1. När du väl hittar din bostad, var snäll mot dig själv och låt färdigställandet ta tid. Ett gemensamt hem ska bli två nya. Ta en sak i taget, möbler och husgeråd kan kosta mycket, scanna av nätet och gör loppisfynd, secondhandmarknaden är stor. Tänk på att barnen säkert njuter mer av egentid med dig som förälder än ett färdiginrett hem.
  1. Sker separationen på grund av att någon träffat en annan. Läs på om särkullsbarn och allt annat som rör det juridiska vid nya familjekonstellationer.

 

Om statistiken

Statistiken om antalet skilsmässoansökningar är tagen från Domstolsverket. Utbudssiffrorna kommer från Booli. Vill du ha mer detaljerad statistik om din region är du välkommen att höra av dig.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se