Press

Pressmeddelande | 2020-01-09

7 av 10 valde kortast möjlig bindningstid i december

I december valde 70 procent av de som tecknade nya bostadslån att binda räntan på tre månader. Det är en uppgång sedan november då 57 procent av SBAB:s kunder valde tremånaders bindningstid. 

Övriga bindningstider i december 

Av de som band sina räntor i december (november inom parentes) valde 4(6) procent ettårig bindningstid och 7(12) procent tvåårig bindningstid. 9 (15) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid. I december valde 9 (7) procent att binda bolånet på fem år.

I december lämnade Riksbanken besked om att styrräntan höjs till 0 procent. Därmed lämnade vi en nästan femårig period av minusränta. December månads höjning föregicks av mycket diskussioner i media, och kom inte som någon överraskning.

- Andelen som väljer kortast möjlig bindningstid har legat ganska jämnt på cirka sjuttio procent. I november 2019 bröts den trenden och fler valde att binda. Det verkar som att många tog höjd för räntehöjningen redan i november. Redan i december var det åter som vanligt, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

- Nu förväntas räntan ligga still ett tag framöver, mitt tips är att räkna på vad ett högre ränteläge skulle innebära för dig och om du har möjlighet kan du spara den extra summan på ett sparkonto. Du får en större beredskap inför den dagen din boendekostnad blir högre. Vem vet vart elpriserna och uppvärmningskostnaderna tar vägen den här vintern, även om det varit en mild början kan vargavintern lura runt hörnet, säger Claudia Wörmann.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid

2016

2017

2018

Okt 19

Nov 19

Dec 19

3 månader

78

66

75

60

57

70

1–4 år

21

33

23

34

35

21

5–10 år

1

1

1

6

7

9

Totalt

100

100

100

100

100

100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se