Press

Pressmeddelande | 2019-11-08

Många vill bo hållbart men plånboken och bristande kunskap sätter stopp

71 procent av svenskarna kan tänka sig att göra mer för att leva mer klimat-och miljömässigt hållbart i sin bostad. Samtidigt är det endast 35 procent som upplever att de själva kan påverka hur klimat-och miljömässigt hållbar deras bostad är. Det största hindret för att bo mer hållbart är att det anses vara för dyrt (30 procent) följt av att man inte vet hur man ska göra (26 procent). Det visar en ny rapport från SBAB som undersöker inställningen till hållbarhet i hemmet bland svenskarna.

När SBAB frågade svenska folket om de vill göra mer för att leva hållbart i sin bostad så uppgav 71 procent att de var beredda att göra det. Det är framförallt unga personer som vill göra mer för att leva hållbart, i åldrarna 18-44 år vill 82 procent göra mer medan i åldrarna 45-75 år så är motsvarande siffra 61 procent. Undersökningen visar tydligt att det finns en bild av hållbart boende som kostsamt, 30 procent av svenskarna uppger att de vill ha ett mer klimatsmart boende, men inte har råd. Bilden förstärks ytterligare när man tittar på vad svenska folket uppger som det bästa sättet att få folk att leva mer klimat-/ miljömässigt hållbart i sina bostäder. Majoriteten (56 procent) svarar att det bästa sättet är att göra det billigare att göra hållbara val.

- Det är glädjande att se att så många vill göra mer för att leva mer hållbart. Klimat- och miljöfrågor hamnar högt upp på agendan idag, vilket återspeglas i resultatet. Samtidigt är det tydligt att många upplever att de skulle göra mer om de hade råd. Här har vi som jobbar i bostadssektorn ett ansvar att tydligare informera om vilka långsiktiga kostnadsbesparingar som det är möjligt att göra genom att exempelvis energieffektivisera hemmet. För att uppmuntra fler att bo mer hållbart och för att visa att det inte behöver vara dyrare introducerade SBAB för drygt ett år sedan vårt Gröna Bolån. Det innebär att man får rabatt på sitt bolån om man bor i en bostad med energiklass A,B eller C. Det Gröna Bolånet är grönt hela vägen - från upplåning till utlåning, vilket innebär att vi har slutit ett kretslopp genom att vi lånar pengar via så kallade gröna obligationer som vi sedan öronmärker för att enbart finansiera vårt Gröna Bolån, säger Axel Wallin, t.f. Hållbarhetschef på SBAB.

Förutom att det anses vara för dyrt är det många i undersökningen som uppger att de inte vet hur de ska göra för att leva mer hållbart i sin bostad (26 procent). På frågan om hur man gör idag för att leva mer klimat-/ miljömässigt hållbart i boendet så svarar de flesta att de sopsorterar (82 procent) och släcker lampor när de inte befinner sig i rummet (73 procent). Att göra större förändringar som ofta innebär en extra initital kostnad, såsom miljövänlig el eller installation av solceller, är inte lika vanligt.

- Det är tydligt att det finns ett behov av mer kunskap om hur man ska göra för att leva mer hållbart i bostaden. Det är lätt att förstå att ett hållbart boende kanske inte ligger högst upp på prioriteringslistan när man redan har ett inrutat liv med jobb, fritidsaktiviteter och socialt umgänge. Även här har vi och andra bostadsaktörer ett ansvar att informera om vad man kan göra för att underlätta för våra kunder att göra smarta och hållbara val. Bostäder står för mellan 30 och 40 procent av den totala energiförbrukningen i Sverige. Därför kan ett bra första steg vara att se över sitt elavtal och se till att välja miljömärkt el från vind, sol, vatten, miljömärkt fjärrvärme och, i den mån det är möjligt, använda geotermisk energi såsom bergvärme. Klimatavtrycket från nyproduktion och renoveringar av befintliga bostäder bidrar till stora växthusgasutsläpp. Därför är det viktigt att bostadsutvecklarna och den som renoverar på egen hand tänker cirkulärt genom att exempelvis välja material som kan återbrukas, säger Axel Wallin.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under hösten 2019 (16-24 oktober) av Nepa på uppdrag av SBAB. Resultaten baseras på en digital enkät besvarad av 1040 personer i Sverige, den genomsnittliga svarstiden var 5 minuter. De svarande utgör ett representativt urval av befolkningen i åldrarna 18-75 år baserat på kön, geografi och ålder.


För mer information, vänligen kontakta:

Axel Wallin, t.f. Hållbarhetschef, 0702-16 02 30, axel.wallin@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072 - 451 79 37, erik.wennergren@sbab.se