Press

Pressmeddelande | 2019-11-07

Trenden att binda på längre tid håller i sig

60 procent av de som tecknade nya bostadslån hos SBAB under oktober valde tremånaders bindningstid på sina lån jämfört med 68 procent i september. 34 procent av nya bolånetagare valde bindningstid på mellan 1 till 4 år i oktober.

Övriga bindningstider i oktober

Av de som band sina räntor i oktober (september inom parentes) valde 4 (3) procent ettårig bindningstid och 13 (17) procent tvåårig bindningstid. 14 procent (7) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

I linje med prognosen från september lämnades reporäntan oförändrad på minus 0,25 procent i oktober. Riksbankens prognos är att räntan höjs till noll i december. Osäkerheten kring både konjunktur och inflationsutvecklingen i vår omvärld är påtaglig, prognosen är att efter höjningen i december kommer räntan att förbli låg under en längre tid.

  • Det finns olika sätt att se på förändringen i att fler väljer att binda sina bolån. Ett är att bolånetagare redan nu garderar sig mot stigande räntor, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.
  • Det är klart att det finns de bolånetagare som studerar Riksbankens prognos över räntebanan och fattar beslut därefter. Men jag är alldeles övertygad om att väldigt många inte gör det, utan väljer med plånboken, avslutar Claudia Wörmann.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid

2016

2017

2018

Aug 19

Sept 19

Okt 19

3 månader

78

66

75

70

68

60

1–4 år

21

33

23

28

29

34

5–10 år

1

1

1

2

3

5

Totalt

100

100

100

100

100

100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 070 - 990 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072 - 451 79 37, erik.wennergren@sbab.se