Press

Pressmeddelande | 2019-11-05

SBAB höjer räntorna för bolån med längre bindningstider

Från och med tisdag 5 november höjer SBAB listräntorna för bolån med 1–10 års räntebindningstid med mellan 0,15 och 0,25 procentenheter. Ändringarna sker till följd av ökade upplåningskostnader för långa räntebindningstider. Listräntan för lån med 3 månaders bindningstid lämnas oförändrad.

Riksbanken meddelade den 24 oktober att de lämnar reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Samtidigt indikerades att räntan sannolikt höjs i december till noll procent. De långa marknadsräntorna har sedan en tid stigit, bland annat till följd av att Riksbanken håller fast vid en höjning av reporäntan under 2019. SBAB:s upplåningskostnader för längre räntebindningstider har därmed ökat vilket medfört att bolånemarginalerna för längre löptider har minskat. SBAB har som ambition att agera transparent i räntesättningen med en följsamhet mellan bolåneräntorna och upplåningskostnaderna, därav denna höjning av bolåneräntorna.

SBAB:s lägsta bolåneränta för bolån med 3-månaders bindningstid är efter höjningen 1,19 procent, vilket erbjuds kunder med en belåningsgrad om högst 60 procent och lånebelopp om lägst 1 mnkr, samt där bostaden har energiklass A eller B.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån. Listräntorna gäller även för bolån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Sparbanken Syd. Såsom tidigare informerats är dessa samarbeten under avveckling.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Listränta (%)

3 månader

Oförändrad

1,64

1 år

+0,20

1,69

2 år

+0,25

1,69

3 år

+0,25

1,69

4 år

+0,20

1,69

5 år

+0,15

1,69

7 år

+0,25

1,94

10 år

+0,25

2,24

 

SBAB:s modell för räntesättning är enkel och transparent. Kundens bolåneränta ligger alltid nära listräntan där bostadens belåningsgrad för lån om lägst 1 mnkr avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden slipper att förhandla om bolåneräntan och SBAB ställer inga krav på andra engagemang. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

Om bostaden är energieffektiv blir bolåneräntan ännu lägre genom ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.

I tabellen nedan framgår exempelräntor för bolån på 1 mnkr eller mer, vid 60 procent belåningsgrad eller lägre (ränta för Grönt bolån inom parentes).

Bindningstid

0–60 % belåningsgrad

3 månader

1,29 (1,19)

1 år

1,34 (1,24)

2 år

1,34 (1,24)

3 år

1,34 (1,24)

4 år

1,34 (1,24)

5 år

1,34 (1,24)

7 år

1,59 (1,49)

10 år

1,89 (1,79)


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, presschef, 072 - 451 79 37, erik.wennergren@sbab.se