Press

Pressmeddelande | 2019-10-16

Unga och ensamstående har det svårast på bostadsmarknaden

I senaste Mäklarbarometern har fastighetsmäklare verksamma i Stockholm, Malmö och Göteborg besvarat frågan om vilken grupp som har det svårast på bostadsmarknaden just nu.

93 procent av fastighetsmäklarna i Stockholm bedömer att det är de unga förstagångsköparna som drar det kortaste strået på dagens bostadsmarknad. Motsvarande siffror för Göteborg och Malmö är 80 respektive 78 procent. I både Göteborg och Malmö är det de ensamstående med barn som toppar listan, följt av de unga. I botten av listan i alla tre storstadsregioner hamnar äldre som säljer villan, de har det inte lika svårt som andra grupper.

- Jag tar mig friheten att tolka resultatet så här: skiljelinjen mellan insiders och outsiders är allra tydligast i Stockholm där priserna också är högst, vilket påverkar den unga generationen som ännu inte etablerat sig. Alla andra som redan är inne på bostadsmarknaden, och
framförallt de som varit med under uppgången, påverkas inte i lika hög grad av vare sig kontantinsats eller amorteringskrav. Förutsatt att du inte separerar, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

- De äldre som vill sälja villan har det, enligt fastighetsmäklarna, inte lika svårt jämfört med de unga och de som separerar. Man ska komma ihåg att undersökningen ställer grupperna mot varandra, och självklart finns det äldre som upplever att de har problem med att flytta. Vi verkar ha byggt en bostadsmarknad anpassad efter två inkomster, samtidigt som Sverige har flest andel singelhushåll i världen. Det är anmärkningsvärt och konstigt, avslutar Claudia Wörmann.

Vilken grupp anser du har det svårast på bostadsmarknaden just nu? Med svårt menas att hitta/ha råd med ett boende som passar.

 

Stockholm

Göteborg

Malmö

Unga förstagångsköpare

93%

80%

78%

Ensamstående med barn

74%

85%

80%

De som separerar

33%

23%

25%

Äldre som säljer villan och vill flytta till mindre

25%

39%

27%


Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i StorStockholm, StorGöteborg och StorMalmö som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 16 till 30 september. Mäklarbarometern presenteras senare i oktober.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 070 - 990 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072 - 451 79 37, erik.wennergren@sbab.se