Press

Pressmeddelande | 2019-10-11

En av tio hushåll uppger att de har mer än 1 miljon kronor på banken

SBAB: En av tio hushåll uppger att de har mer än 1 miljon kronor i banksparande. En stor majoritet har mer än 100 000 kronor. Samtidigt har 7 procent av alla hushåll mindre än 10 000 kronor på banken.

Sedan förmögenhetsstatistiken togs bort är det svårt att via officiell statistik bilda sig en uppfattning om fördelningen av hushållens totala finansiella sparande och specifikt banksparande. SBAB har därför via Sifo Kantar frågat drygt 1800 hushåll om hur stort banksparande de har på ett eller flera bankkonton.

Runt 10 procent svarar att de har mer än 1 miljon kronor sparade på banken. Ungefär vart femte hushåll uppger att de har ett sparande på minst en halv miljon kronor. Knappt 60 procent av de svarande uppger att de har mer än 100 000 kronor på banken. Samtidigt uppger 7 procent att de har ett sparkapital på banken på mindre än 10 000 kronor.

- Med reservation för att dessa data utgår från vad hushållen själva svarat och inte registerdata så är jag förvånad över att så pass många hushåll har över 1 miljon kronor på banken, säger Robert Boije chefsekonom på SBAB.

- Vår undersökning visar sammantaget att en stor majoritet av alla hushåll har relativt stora likvida buffertar i form av banksparande. Samtidigt visar undersökningen att det ändå finns ett relativt stort antal hushåll som har väldigt små buffertar, säger Robert Boije.

Efter att Jyske bank i Danmark aviserade att de avser att införa negativ ränta på banksparande över drygt 1 miljon svenska kronor har frågan uppkommit hur många hushåll i Sverige som skulle kunna omfattas om samma sak skulle ske här. Då det inte finns någon tillförlitlig statistik över fördelningen på hushållens banksparande är det en fråga som är svår att besvara.

- Resultaten av vår undersökning antyder att maximalt 10 procent av alla svenska hushåll skulle kunna träffas av negativ ränta om alla banker i Sverige skulle införa en negativ ränta på samma nivåer på sparande som Jyske bank planerar att göra. Hushåll med banksparande på över 1 miljon kronor skulle dock lätt kunna undvika den negativa räntan genom att istället fördela sparandet över flera banker. De gör sannolikt många redan idag i syfte att hela banksparandet ska omfattas av insättningsgarantin där ju gränsen per bank går vid 950 000 kronor, säger Robert Boije.

- Det ska nog mycket till för att negativa räntor på vanliga hushålls banksparande ska bli verklighet i Sverige, även om det förstås inte går att utesluta om Riksbanken skulle sänka reporäntan kraftigt under nuvarande nivå på minus 0,25 procent, säger Robert Boije.

Totalt sparkapital i hushållet på ett eller flera bankkonton

Procent av totalt antal svarande

Mindre än 10 000 kr

7%

10 000 - 50 000 kr

14%

50 001 - 100 000 kr

13%

100 001 - 200 000 kr

16%

200 001 - 300 000 kr

9%

300 001 - 400 000 kr

6%

400 001 - 500 000 kr

4%

500 001 - 600 000 kr

4%

600 001 - 700 000 kr

3%

700 001 - 800 000 kr

2%

800 001 - 900 000 kr

1%

900 001 - 1 000 000 kr

2%

Mer än 1 000 000 kr

9%

Vet ej

11%

Antal svarande:

1832


Anm. Den exakta formuleringen på frågan ovan löd: På ett ungefär hur stort sparkapital har ditt hushåll sammanlagt på ett eller flera bankkonton, alltså bara på banken, inte i aktier, fastigheter eller dyl.?


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Wennergren, presschef, 072 - 451 79 37, erik.wennergren@sbab.se