Press

Pressmeddelande | 2019-10-09

SBAB sänker bolåneräntorna för alla längre bindningstider – lägsta bolåneräntan nu under en procent

Från och med onsdag 9 oktober sänker SBAB listräntorna för bolån med 1, 2, 3, 4, 5, 7 och 10 års räntebindningstid med mellan 0,10 och 0,30 procentenheter. Ny lägsta bolåneränta blir 0,99 procent för grönt bolån med högst 60 procent belåningsgrad om lägst 1 mnkr och med energiklass A eller B. SBAB sänkte senast bolåneräntorna den 17 september.

SBAB:s upplåningskostnader för längre räntebindningstider har sjunkit vilket medfört att bolånemarginalerna för längre löptider har ökat. SBAB har som ambition att agera transparent i räntesättningen med en följsamhet mellan bolåneräntorna och upplåningskostnaderna, därav denna sänkning av bolåneräntorna.

- Sedan vi senast sänkte bolåneräntorna har det blivit ännu tydligare att marknaden förväntar sig att det låga ränteläget kommer att bestå under lång tid och det påverkar SBAB:s upplåningskostnader. Denna sänkning medför att alla våra listräntor nu ligger under 2 procent. För kunder med bolån på 1 mnkr eller mer och med en belåningsgrad på högst 60% är vår bolåneränta med 2 och 3 års bindningstid nu endast 1,09 procent. För Grönt bolån kan den bli rekordlåga 0,99procent, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån. Listräntorna gäller även för bolån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Sparbanken Syd. Såsom tidigare informerats är dessa samarbeten under avveckling.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Listränta (%)

3 månader

Oförändrad

1,64

1 år

-0,10

1,49

2 år

-0,10

1,44

3 år

-0,10

1,44

4 år

-0,10

1,49

5 år

-0,10

1,54

7 år

-0,20

1,69

10 år

-0,30

1,99


SBAB:s modell för räntesättning är enkel och transparent. Kundens bolåneränta ligger alltid nära listräntan där bostadens belåningsgrad för lån om lägst 1 mnkr avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden slipper att förhandla om bolåneräntan och SBAB ställer inga krav på andra engagemang. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

Om bostaden är energieffektiv blir bolåneräntan ännu lägre genom ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.

I tabellen nedan framgår exempelräntor för bolån på 1 mnkr eller mer, vid 60 procent belåningsgrad eller lägre (ränta för Grönt bolån inom parentes).

Bindningstid

0–60% belåningsgrad

3 månader

1,29 (1,19)

1 år

1,14 (1,04)

2 år

1,09 (0,99)

3 år

1,09 (0,99)

4 år

1,14 (1,04)

5 år

1,19 (1,09)

7 år

1,34 (1,24)

10 år

1,64 (1,54)


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, presschef, 072 - 451 79 37, erik.wennergren@sbab.se