Press

Pressmeddelande | 2019-10-08

Färre väljer kort bindningstid på sina bolån

68 procent av de som tecknade nya bostadslån hos SBAB under september valde tremånaders bindningstid på sina lån jämfört med 70 procent i augusti. Att binda på två år blir allt mer populärt.

Övriga bindningstider i september

Av de som band sina räntor i september (augusti inom parentes) valde 3 (4) procent ettårig bindningstid och 17 (15) procent tvåårig bindningstid. 7 (6) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

I september lämnades reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Riksbanken aviserade att räntan skulle höjas i slutet av 2019 eller en bit in i 2020. Konjunkturen är fortsatt stark men avmattningen på arbetsmarknaden ser ut att ske snabbare än beräknat.

SBAB har i en egen Sifoundersökning tagit reda på vad som påverkar hur människor väljer bindningstid. Det vanligaste är att beslutet föregås av att jämföra räntor från olika aktörer. 56 procent svarar att det påverkar beslutet. 33 procent gör egna efterforskningar och kartlägger hur experternas prognoser ser ut. 28 procent baserar sitt beslut på Riksbankens prognos, precis lika många gör ingen egen analys, utan tar det erbjudande som är billigast. Hur släkt och vänner väljer att göra har minst påverkan på det egna beslutet.

- Idag kan man enkelt göra egna jämförelser på nätet, vilket verkligen slagit igenom i beteendet för hur människor väljer bindningstid på sina bostadslån. Man kan bara utgå från sin egen situation utan att jämföra med hur andra gör. Alla har olika inkomster, skulder och livssituation, vilket gör det mycket svårt att generalisera när det kommer till bindningstid, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid

2015

2016

2017

Juli 19

Aug 19

Sept 19

3 månader

82

78

66

72

70

68

1–4 år

16

21

33

26

28

29

5–10 år

2

1

1

2

2

3

Totalt

100

100

100

100

100

100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 070 - 990 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072 - 451 79 37, erik.wennergren@sbab.se