Press

Pressmeddelande | 2019-10-07

En bra bostadsaffär är mer trivsel än pengar - Yngre har en avvikande uppfattning

SBAB ville ta reda på vad svenska folket anser är en bra bostadsaffär. 79 procent av de tillfrågade sätter likhetstecken mellan trivsel och en bra bostadsaffär. För 68 procent innebär en bra bostadsaffär att den inte kostar för mycket, att det finns utrymme i ekonomin till annat än att bo. För 15 procent innebär en bra affär att kunna köpa billigt och sälja dyrt. 

Framtida vinst viktigare bland yngre

De yngre i undersökningen har en avvikande uppfattning jämfört med äldre. Det är en mycket större andel yngre som anser att en bra bostadsaffär är den där man köper billigt och säljer dyrt. 33 procent av de yngsta i undersökningen tycker att det betecknar en bra bostadsaffär. 16 procent i åldern 35 till 55 år delar den uppfattningen och bara 5 procent i åldern 56 till 79 år.

- Att sätta likhetstecken mellan en bra bostadsaffär och trivsel samt att den ekonomiskt möjliggör att göra annat än att bo är både jordnära och mänskligt. Det är inte så förvånande, men inte helt problemfritt, att de yngre i högre utsträckning än övriga generationer menar att en bra bostadsaffär karaktäriseras av att köpa billigt och sälja dyrt. Är man ung i dag har man aldrig varit med om kraftigt sjunkande priser, och historierna om bostadsaffärer som innebar vinst hörs oftare än de som innebar en ekonomisk förlust, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

- All form av investering innebär en viss risk, priser kan gå upp, ned eller stå stilla, det är viktigt att påminna i synnerhet de unga om att det gäller även för bostadsmarknaden, avslutar Claudia Wörmann.

Om undersökningen

SBAB har via TNS Sifo ställt frågor till människor med bolån. Frågorna ingår i den större undersökningen ”Bostadsköpet och tryggheten”. 1 768 personer, mellan 20 och 80 år besvarade undersökningen 2019.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 070 - 990 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se